Mācību priekšmetu olimpiādes

20.februārī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika vēstures valsts 24.olimpiāde 12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 535 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 55 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"