Mācību priekšmetu olimpiādes

21.februārī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē notika vēstures valsts 23.olimpiāde 12.klašu skolēniem. Novadu un pilsētu posma olimpiādē kopumā piedalījās 505 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 57 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"