Mācību priekšmetu olimpiādes

2020.gada 19.februārī Rīgas Franču licejā notika Vēstures valsts 26.olimpiāde 9.klašu skolēniem. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2.posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 1078 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 75 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"