Mācību priekšmetu olimpiādes

2019.gada 25.martā Rīgas Teikas vidusskolā notika Vēstures valsts 25.olimpiāde 9.klašu skolēniem. Novada, pilsētas jeb novadu apvienības 2.posma olimpiādē tiešsaistē šogad piedalījās 1029 skolēni, savukārt valsts olimpiādē piedalījās 73 Latvijas skolēni. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Olimpiādes rezultāti publicēti sadaļā "Rezultāti"