Mācību priekšmetu olimpiādes

Vēstures valsts 25.olimpiāde 10.-12.klašu skolēniem notiks 2019.gada 19.februārī Rīgas Franču licejā, Valdemāra ielā 48, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.55. Olimpiādes norise no plkst.11.00 līdz 15.00. 
Vēstures valsts 25.olimpiāde 9.klašu skolēniem notiks 2019.gada 25.martā Rīgas Teikas vidusskolā, Aizkraukles ielā 14, Rīgā. Dalībnieku reģistrācija no plkst. 10.00 līdz 10.55. Olimpiādes norise no plkst.11.00 līdz 15.00.
Atgādinām, ka saskaņā ar 2012.gada 5.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.384 "Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi" 25.punktu olimpiādes dalībnieks pirms olimpiādes uzrāda olimpiādes vadītājam personu apliecinošu dokumentu. Olimpiāde tiek organizēta ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.
>> Uzaicināto saraksts