EMVC

VISC jau vairākus gadus īsteno sadarbību ar EMVC Grācā, Austrijā, un veic Nacionālā kontaktpunkta un Nacionālās nominējošās institūcijas funkcijas. Šīs sadarbības ietvaros 2015.gada pavasarī Latvijā viesojās EMVC direktores vietniece Suzanna Slivenska (Susanna Slivensky), kura iepazīstināja ar EMVC jauno darbības programmu 2016.-2019.gadam.
Šogad no 15.februāra līdz 17.februārim sadarbības ietvaros Latvijā viesojās EMVC īstenotā projekta “Use of ICT in support of language learning and teaching” komandas eksperte Dr.Ursula Stiklere (Ursula Stickler). Doktore vadīja lekciju angļu un vācu valodas mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību vadītājiem, iepazīstinot ar šī projekta izveidoto IT rīku platformu, kurā apkopoti bezmaksas IT rīki svešvalodu apguvei ar metodiskiem ieteikumiem, un kā tos vislabāk izmantot. Doktore paviesojās arī J.G. Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolā, Ziemeļvalstu ģimnāzijā un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā, lai vērotu moderno tehnoloģiju izmantošanu svešvalodu mācību stundās. 16.februārī doktore darba vizītē viesojās arī VISC un tikās ar iestādes vadītāju Guntaru Catlaku, lai dalītos ar iespaidiem par redzēto Latvijas skolās un pārrunātu turpmākās sadarbības iespējas jaunā kompetenču pieejā balstītā mācību satura izstrādei un ieviešanai.