Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina konkursu "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncerta koncepcija". Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017.gada 28.aprīlim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 27.aprīlis): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncerta koncepcija”.
Aicinām radošus un ieinteresētus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu pūtēju orķestru koncertam.