Cilvēki norāda uz datora ekrānu.

Konkursa mērķis ir nodrošināt projekta sadarbības partneru – augstskolu atlasi atbilstoši 31.05.2016. Ministru Kabineta noteikumu Nr. 345 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1. pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi” 15. punktam, iesaistot sadarbības partnerus reģionālo zinātnisko konferenču organizēšanā un atbalsta nodrošināšanā novadu, republikas pilsētu vai novadu apvienību olimpiāžu norisei tiešsaistes režīmā.

Lūdzam augstskolām pieteikumus sūtīt līdz š.g. 15. augustam uz e-pastu info@832.visc.gov.lv.

Konkurss tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta „Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros (projekta nr. 8.3.2.1/16/I/002).

ESF_logo_ansamblis