Ilustratīvs attēls

Metodiskais materiāls ir izstrādāts, pamatojoties uz iepriekšējo mācību gadu latviešu valodas eksāmenu  darbu vērtēšanā gūto pieredzi, rezultātu analīzi un centralizētā eksāmena latviešu valodā (optimālajā mācību satura apguves līmenī) paraugu un programmu.

Metodiskais materiāls paredzēts latviešu valodas skolotājiem, lai kopā ar skolēniem sagatavotos veiksmīgai valsts pārbaudes darbu nokārtošanai.

Metodiskais meteriāls pieejams šeit.