Ilustratīvs attēls

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai “Mācību satura un metodikas moduļi vēsturē un sociālajās zinībās”, 24 stundas (10.-12. klašu posms). (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Plānotais kursu īstenošanas laiks no 2023. gada 20. septembra līdz 2023. gada 16. novembrim. 

Īstenošanas forma –  klātienes.

Programma notiek valsts budžeta līdzekļu ietvaros, vietu skaits ierobežots! 

Vairāk informācijas un pieteikšanās šeit.


Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas un LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs uzsāk reģistrāciju programmai “Mācīšanās grupas rīcībpētījuma veikšanai", 36 stundas. (Valsts izglītības satura centra apstiprināta programma).

Plānotais kursu īstenošanas laiks no 2023. gada septembra līdz 2023. gada  novembrim (datumi un laiki tiks precizēti, atkarīgs no dalībnieku pieteikumiem mācību priekšmetu ietvaros). 

Īstenošanas forma –  klātienes un tiešsaistes.

Programma notiek valsts budžeta līdzekļu ietvaros, vietu skaits ierobežots! 

Vairāk informācijas un pieteikšanās šeit.