Japānas vēstnieks Latvijā Jasuši Takase un VISC Starptautisko projektu nodaļas vadītāja Inta Baranovska

Valsts izglītības satura centra Starptautisko projektu nodaļas vadītāja Inta Baranovska svinīgās pieņemšanas laikā pie Japānas vēstnieka Latvijā Jasuši Takase (H. E. Mr Yasushi Takase) saņēma atzinības rakstu par sadarbības veicināšanu izglītības jomā starp Latviju un Japānu. Sadarbība tika uzsākta jau 1995. gadā, kad Inta Baranovska iesaistījās Latvijas dalībnieku atlases koordinēšanā Japānas valdības stipendijām izglītībā un pētniecībā. Inta turpina šo darbu arī šobrīd.

No sirds lepojamies, ka mūsu kolēģes Intas Baranovskas aktīvā un ilggadējā sadarbība ar citām valstīm tiek novērtēta.

Pateicamies Japānas vēstniecībai Latvijā par auglīgo sadarbību un draudzīgo attiecību stiprināšanu!