VISC uzsāk Rīgas pirmsskolas skolotāju reģistrēšanu 36 stundu kursiem “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai” (6 grupas, 144 skolotāji). Līdz šim kursi tika īstenoti ESF projekta Skola2030 ietvaros.
Skolotāji iepazīsies ar pilnveidoto mācību saturu un tam atbilstošo mācīšanas pieeju, mācību vides veidošanas un mācību darba organizācijas principiem 5-6 gadīgu bērnu lietpratības pamatu attīstīšanai. Skolotājiem būs iespēja izvērtēt šo principu ieviešanu savā pirmsskolā un izveidot plānu nepieciešamo pārmaiņu ieviešanai pedagoģiskā procesa organizācijā un sadarbības veidošanā ar kolēģiem, vecākiem un vietējo kopienu. Kursu laikā skolotājiem būs iespēja uzsākt plānu ieviešanu.
Kursu nodarbības vadīs projekta Skola2030 sagatavotie lektori. Kursi paredzēti Rīgas pirmsskolas skolotājiem, kuri šogad strādās ar 5-6 gadīgiem bērniem.
Katrā grupā var pieteikties ne vairāk kā 26 dalībnieki. No vienas pirmsskolas ne vairāk kā 2 skolotāji. Pieteikties var tikai vienā grupā. Pieteikšanās grupā tiks pārtraukta, kad visas kursu dalībnieku vietas tiks aizpildītas. Plānotais pieteikšanās laiks – līdz 15.jūnijam.

Kursu grupas, pieteikšanās, norises datumi un vietas:

  • Rīgas 1.grupa 21., 22.(sestd.) augustā un 4., 5.(sestd.) septembrī plkst. 9.30-15.30 RTU, Āzenes ielā 6, 11.stāvā, Konferenču zālē
  • Rīgas 2.grupa   28., 29.(sestd.) augustā un 18., 25.septembrī plkst. 9.30-15.30  RTU, Āzenes ielā 6, 11.stāvā, Konferenču zālē
  • Rīgas 3.grupa   2., 9., 16., 30.oktobrī plkst. 9.30-15.30 RTU, Āzenes ielā 6, 11.stāvā, Konferenču zālē
  • Rīgas 4.grupa 4., 18.septembrī un 2., 16.oktobrī plkst. 9.30-15.30 RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5, Mazā konferenču zālē
  • Rīgas 5.grupa  4., 5., 15.(sestd.), 25.augustā plkst. 9.30-15.30 RTU Zinātniskajā bibliotēka, Paula Valdena ielā 5, Mazā konferenču zālē (15.augustā Āzenes ielā 6, 11.stāvā)
  • Rīgas 6.grupa  9., 10.(sestd.), 23., 30.oktobrī plkst. 9.30-15.30 RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5, Mazā konferenču zālē

Vairāk informācijas: Ļubova Jakovele, e-pasts: lubova.jakovele@visc.gov.lv, t.67216427; Ilona Tempelfelde, e-pasts: ilonatempelfelde@gmail.com, t.29588169.
Situācijai ar Covid 19 pasliktināšanas gadījumā kursu dalībniekiem tiks sniegta papildu informācija par kursu norisi.