Sadarbības partneru aktualitātes
ZIIC

Šā gada februārī tika uzsākta interešu izglītības programma “Digitālā ražošana”, kura izstrādāta Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrā (ZIIC). Programmas apguvei tika atvērta pieteikšanās izglītības iestādēm no visas Latvijas (5.–12. klašu skolēni) un programma tiek īstenota Tehnoloģiju koprades telpā no februāra līdz maijam gan tiešsaistē, gan klātienē. 

Programma “Digitālā ražošana” ietver piecas nodarbības – “Praktisku projektu pārvaldība”, “2D datorizētā projektēšana”, “3D datorizētā projektēšana”, “Iespiedshēmas plates montāža” un “Iekārtu demonstrācijas”. Pašlaik aizvadītas nodarbības tiešsaistē “Praktisku projektu pārvaldība” un klātienē “2D datorizētā projektēšana”. Programmas tāpat, kā projekta mērķis ir veicināt zināšanu attīstību un izglītojamo karjeras izvēli STEM jomās. Veicinot jauniešu prasmi izmantot digitālās ražošanas iekārtas, tiek paplašināts viņu redzesloks un iespējas nākotne, parādot, ka karjeras izvēle kādā no STEM jomām ir ilgtspējīga izvēle, ņemot vērā tendences pasaulē un speciālistu pieprasījumu gan Latvijā, gan Eiropā. Programmas apguvei tika pieteikti 190 izglītojamie no tādām Latvijas pilsētām, kā Ogres, Cīravas pagasta, Jelgavas un Liepājas. 

Nodarbībā “Praktisku projektu pārvaldība” skolēniem ir iespēja iepazīties ar personalizētas tīmekļvietnes izstrādes izveides principiem. Katram individuāli jāizveido gan savas tīmekļvietnes dizains, gan saturs, kas veido sinerģiju ar turpmāko nodarbību veikumiem, līdz ar to skolēni apgūst arī dokumentēšanas prasmes. Programmas noslēgumā tīmekļvietne kalpos gan kā kopsavilkums apgūtajām prasmēm, gan kā rīks, ko turpmāk pilnveidot kā interešu portfolio, kas cita starpā var būt noderīgs iekļaušanai savā dzīves aprakstā (CV) un skolēna nākotnes darba devējam radīt priekšstatu par skolēna prasmēm informācijas tehnoloģiju jomā. 

Savukārt nodarbībā “2D datorizētā projektēšana” skolēni iemācās 2D dizaina izstrādes loģiku un tehnoloģiskos paņēmienus, proti, skolēni savu izdomas produktu projicē digitālā programmā, no kuras dizains tiek datorizēti izgriezts uz specializētas pārklājuma plēves. Pēc tam izmantojot termopreses funkcionalitāti, to pārnes uz kokvilnas somas, kuru ikkatrs iegūst savā īpašumā. Turpmākās darbības 2D datorizētajā projektēšanā iekļauj lāzergriešanas tehnoloģijas, kas skolēniem demonstrē atšķirīgu digitālās ražošanas paņēmienu gan iekārtas darbības funkcionalitātes kontekstā, gan daudzslāņu dizaina​ izstrādē. 

Interešu izglītības programma “Digitālā ražošana” tiek realizēta projekta “Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā” ietvaros, kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma “Pētniecība un izglītība”. Tā kopējās izmaksas ir 986 049,00 eiro, no kurām 754 327,40 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,60 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605,00 eiro Liepājas valstpilsētaspašvaldības līdzfinansējums.

Papildu informācija:
Laura Grundmane
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes
Zinātnes un izglītības inovāciju centra projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja
Mob. tālr.: 26464841, E-pasts: laura.grundmane@liepaja.edu.lv