Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Arhīvs
 

2020.gads

 

13.03.2020. I.Vasiļjeva.
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates tiek pārtrauktas no 13.03. līdz 14.04.

No 13.marta līdz 14.aprīlim tiek pārtrauktas XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates, konkursi, kopmēģinājumi un citi pasākumi. Turpmākā informācija par skatēm pēc minētā perioda, kā arī pārcelto skašu norisi sekos.
"Svētku rīkotāji strikti seko atbildīgo institūciju lēmumiem un rekomendācijām. Šobrīd esam pārtraukuši skates, kā arī modelējam dažādus Svētku attīstības scenārijus atkarībā no situācijas valstī, " stāsta Agra Bērziņa, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore.
Visa aktuālā informācija tiks ievietota VISC mājas lapā, svētku mājas lapā nacgavilet.lv. Aicinām sekot oficiālajai informācijai par epidemioloģisko situāciju valstī Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā – spkc.gov.lv
Inga Vasiļjeva,
XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
Sabiedrisko attiecību vadītāja,
tālr. 29276111

 
2019.gads

03.06.2019. D.Āboltiņa.
Pirmo reizi tautas deju lielkoncerts “Saule vija zelta rotu” notiks Siguldā

8.jūnijā plkst.16:00 Siguldas Kultūras centrā “Siguldas devons” notiks XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” repertuāra modelēšanas koncerts, kurā piedalīsies 500 dejotāju.
“XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” mākslinieciskās idejas pamatā ir vainags – aplī sasietu ziedu vai lapu vītne, apļveida galvas rota, ko valkāt un nēsāt. Saules un rasas vainags, ziedu vainags, koku vainags ir rota, ko dabas māte mums ceļ priekšā klusi un nemanāmi. Vainags ir rota, ka piestāv ikvienai meitai un puisim Jāņos. Tā ir rota ikdienas svētkos – Lieldienās, Ziemassvētkos, spāru svētkos. Lielkoncerta laikā četrās pīnēs tiks izdejots Saules gads no Jāņiem līdz Jāņiem, parādot, ka mūsu senči ir svinējuši ne tikai Vasaras saulgriežus jeb Jāņus, Ziemas saulgriežus jeb Ziemassvētkus un Lieldienas, bet bijušas arī daudzas citas svinamās dienas – Miķeļa diena, Meteņi, Ūsiņi, Māras diena, Laidenes diena, Labrenča diena, Bārbalas diena. Gadskārtu svētki iet pa Saules ceļu, Saules ceļš vij zelta kroni. Latviešu gads sastāv no svinībām. Visu gadu svinam. Svinam Sauli,” par lielkoncerta ieceri stāsta režisors Reinis Suhanovs. Lielkoncertā tiks iekļautas 36 dejas, kuras veidojuši 24 dažādu paaudžu horeogrāfi.
>> Lasīt vairāk
>> Afiša [PNG]

 
2018.gads

25.10.2018. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepcijas konkurss

Ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020.gadā simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepciju.
Konkursam tika pieteikti trīs konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija: Anna Jansone (vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, režisore), Haralds Bārzdiņš (virsdiriģents, Rīgas 6.vidusskolas pūtēju un simfoniskā orķestra, jauniešu pūtēju orķestra “Auseklītis” diriģents), Dita Pfeifere – (mākslas maģistre, Latvijas Kultūras centru asociācijas un Latvijas Operetes fonda projektu koordinatore).
Izvērtējot konkursam iesniegtos darbus, vērtēšanas komisija vienbalsīgi par atbilstošāko atzina konkursa darbu “Simfoniskie rotājumi”. Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu. Darba autors – Normunds Dreģis.

10.09.2018. A.Strikaite.
Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepciju

Turpinot gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina konkursu par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepciju. Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2018.gada 15.oktobrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 13.oktobris): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepcija”.
Aicinām radošus un ieinteresētus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu simfonisko orķestru mūzikas koncertam XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

16.02.2018. A.Strikaite.
Noslēdzies atkārtotais XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkurss

Atkārtotajam Kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija: Anna Jansone (režisore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja), Dita Pfeifere (mākslas maģistre, orķestra „Rīga” projektu vadītāja, Latvijas Kultūras centru asociācijas projektu koordinatore), Valda Bagāta (Babītes Mūzikas skolas kokles spēles pedagoģe, koklētāju ansambļa „Balti” vadītāja, Pierīgas reģiona koklētāju ansambļu virsdiriģente).
Par atbilstošāko un tālāk attīstāmu un pilnveidojamu Kokļu mūzikas koncerta koncepciju XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem tika atzīts konkursa darbs “Rotā saule sidrabiņu”.
Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu. Darba autore – Elizabete Tauriņa.

 
2017.gads

07.12.2017. A.Strikaite.
VISC izsludina atkārtotu konkursu par 2020.gada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepciju

Turpinot gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, Valsts izglītības satura centrs izsludina atkārtotu konkursu “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku KOKĻU MŪZIKAS KONCERTA koncepcija”. Konkursa nolikums publicēts VISC mājas lapā. Darbi jāiesniedz saskaņā ar konkursa nolikumu līdz 2018.gada 9.februārim.
Aicinām radošus un ieinteresētus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu kokļu mūzikas koncertam.

12.10.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepciju konkurss Mūsdienu deju lieluzvedumam

Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcijas konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija: Anna Jansone (režisore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja), Gunta Bāliņa (horeogrāfe, Latvijas Kultūras akadēmijas profesore), Dita Pfeifere (mākslas maģistre, orķestra „Rīga” projektu vadītāja, Latvijas Kultūras centru asociācijas projektu koordinatore).
Par atbilstošāko Mūsdienu deju lieluzveduma koncepciju, kas jāattīsta tālāk un jāpilnveido atbilstoši pielietojumam XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, tika atzīts konkursa darbs „Augstāk par zemi”. Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu. Darba autore – Annika Andersone.

12.10.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepciju konkurss Kokļu mūzikas koncertam

Kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursam tika iesniegti divi konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija: Anna Jansone (režisore, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja), Dita Pfeifere (mākslas maģistre, orķestra „Rīga” projektu vadītāja, Latvijas Kultūras centru asociācijas projektu koordinatore), Andra Rebiņa (Juglas mūzikas skolas kokles spēles pedagoģe, Rīgas Skolēnu pils koklētāju ansambļa „Austriņa” skolotāja).
Izskatot konkursam iesniegtos darbus, vērtēšanas komisija secināja, ka viens konkursa darbs neatbilst nolikumam, bet otrs netika atbalstīts.
Vērtēšanas komisija ierosināja izsludināt atkārtotu Kokļu mūzikas koncerta koncepcijas konkursu.

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par 2020.gada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerta koncepciju

Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Aicinām radošus cilvēkus izteikt savu redzējumu, kāds varētu būt nākamo Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku kokļu mūzikas koncerts.
Darbi līdz 2017.gada 29.septembrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 28.septembris): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Kokļu mūzikas koncerta koncepcija”.

12.06.2017. A.Strikaite.
Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu deju lieluzveduma koncepciju

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina konkursu "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija". Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017.gada 29.septembrim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 28.septembris): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Mūsdienu deju lieluzveduma koncepcija”.
Aicinām ieinteresētus un radošus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu mūsdienu deju lieluzvedumam.

09.05.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncerta koncepcijas konkurss

Ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020.gadā pūtēju orķestru koncerta koncepciju.
Konkursam tika pieteikts 1 (viens) konkursa darbs, kuru izvērtēja komisija: Anna Jansone (vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, režisore), Haralds Bārzdiņš (Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru virsdiriģents, Rīgas 6. vidusskolas pūtēju un simfoniskā orķestra, jauniešu pūtēju orķestra "Auseklītis" diriģents), Agris Celms (Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru virsdiriģents, Jelgavas 4.vidusskolas pūtēju orķestra “Rota” diriģents), Inga Krišāne (XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mākslinieciskās koncepcijas autore, režisore, Siguldas pašvaldības iestādes "Siguldas novada kultūras pārvalde" vadītājas vietniece).
Izvērtējot konkursam iesniegto darbu "Skaņu rota Latvijai", vērtēšanas komisija to atzina par atbilstošu un tālāk attīstāmu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncertā.
Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu. Darba autore – Ilze Līviņa.

31.03.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepcijas konkurss

Ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku, kuri notiks 2020.gadā, koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepciju.
Konkursā tika pieteikti četri konkursa darbi, kurus vērtēja žūrija: Anna Jansone (žūrijas komisijas priekšsēdētāja, režisore), Iveta Ārgale (režisore, projektu koordinatore), Jānis Baltiņš (diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas katedras docents), Gints Ceplenieks (diriģents, Profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" Rīgas Doma kora skolas vadītājs), Mārtiņš Klišāns (Rīgas Doma zēnu kora mākslinieciskais vadītājs un diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas katedras docents), Dita Pfeifere (mākslas maģistre), Ilga Šķendere (mūzikas pedagoģe, diriģente, Cēsu novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja), Edgars Vītols (Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas jauktā kora diriģents, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Mūzikas skolotāju katedras vadītājs).
Izvērtējot iesniegtos darbus, neviena no koncepcijām neieguva balsu vairākumu, tādējādi vērtēšanas komisija nolēma neatbalstīt konkursam iesniegtos darbus. Saskaņā ar konkursa nolikumu “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepcija” vērtēšanas komisija ierosināja izsludināt atkārtotu konkursu vai izskatīt iespēju pasūtīt autordarbu konkrētai personai, kura var arī nebūt konkursa dalībnieks.

31.03.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcijas konkurss

Turpinot gatavošanos nākamajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, noslēdzies Valsts izglītības satura centra (VISC) organizētais atklātais konkurss “XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcija”.
Konkursā tika pieteikti astoņi konkursa darbi, kurus vērtēja VISC izveidota vērtēšanas komisija: Anna Jansone (žūrijas komisijas priekšsēdētāja, režisore), Agris Daņiļevičs (horeogrāfs, deju skolas "Dzirnas" mākslinieciskais vadītājs), Renāte Linde (Rīgas A. Pumpura pamatskolas direktore, deju kolektīva "Pumpurēni" vadītāja), Ilze Mažāne (horeogrāfe, Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Tehniskā koledža” tautas deju kolektīva “Mazais ritenītis” mākslinieciskā vadītāja), Inga Pulmane (Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības koncertorganizācijas „Ave Sol”  bērnu deju kolektīva "Teiksmiņa" mākslinieciskā vadītāja), Ingrida Saulīte (Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Goda virsvadītāja), Juris Vaivods (XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncerta "Līdz varavīksnei tikt" muzikālais vadītājs, Dailes teātra muzikālais vadītājs).
Par atbilstošāko tautas deju lielkoncerta koncepciju, kas jāattīsta tālāk un jāpilnveido atbilstoši pielietojumam dziesmu un deju svētkos, tika atzīts konkursa darbs „Saule vija zelta rotu”. Saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu. Darba autore – Indra Ozoliņa.

13.03.2017. A.Strikaite.
Noslēdzies XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo zīmes konkurss

Turpinot gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, noslēdzies VISC organizētais atklātais konkurss par svētku logo zīmi. Konkursam kopumā tika iesniegti 123 darbi. Par interesantāko idejas risinājumu un atbilstošāko logo zīmes motīvu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā tika atzīts autores Solvitas Vāceres darbs.
Iesniegtos logo konkursa darbus vērtēja komisija: Anna Jansone, vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, režisore, Elīna Elere, „Grafikas darbnīcas” māksliniece, XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku logo autore, Elizabete Gaile, Rīgas Stradiņa universitātes studente, Inga Krišāne, XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncepcijas autore, režisore, Inese Mailīte, māksliniece, Ivars Mailītis, mākslinieks, scenogrāfs, Iveta Pāvula, mārketinga projektu vadītāja, Baiba Vaivare, tekstilmāksliniece.
VISC pateicas visiem konkursa dalībniekiem par aktivitāti un dalību konkursā, par interesantiem un radošiem konkursa darbu priekšlikumiem.

27.02.2017. A.Strikaite.
VISC izsludina konkursu par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncerta koncepciju

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina konkursu "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncerta koncepcija". Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017.gada 28.aprīlim jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 27.aprīlis): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru koncerta koncepcija”.
Aicinām radošus un ieinteresētus cilvēkus piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu pūtēju orķestru koncertam.

18.01.2017. A.Strikaite.
VISC izsludina konkursu par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepciju

Turpinot gatavošanos nākamajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina konkursu "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepcija". Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017.gada 17.martam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 16.marts): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta Mežaparka Lielajā estrādē koncepcija".
Radošus un ieinteresētus cilvēkus aicinām piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020.gadā koru koncertam Mežaparka Lielajā estrādē.

18.01.2017. A.Strikaite.
VISC izsludina konkursu par XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepciju

Turpinot gatavošanos nākamajiem XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā, VISC izsludina konkursu "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcija". Konkursā var piedalīties jebkura juridiska vai fiziska persona. Darbi līdz 2017.gada 17.martam jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu (pasta zīmogs 16.marts): VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā, LV-1003, ar norādi – konkursam "XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tautas deju lielkoncerta koncepcija".
Radošus un ieinteresētus cilvēkus aicinām piedalīties konkursā un izteikt savu redzējumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020.gadā tautas deju lielkoncertam Daugavas stadionā.