Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Olimpiādes 3. posma norises kārtība (8. un 9. klases izglītojamiem) [PDF]
 • Olimpiādes 3. posma norises kārtība (11. un 12. klases izglītojamiem) [PDF]
 • Ieteicamā literatūra un informācijas avoti [PDF]

Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 38.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Angļu valodas valsts 51.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Franču valodas valsts 52.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Olimpiādes 3.posma norises kārtība [PDF]

Krievu valodas valsts 24.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Vācu valodas valsts 52.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Bioloģijas valsts 44.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Olimpiādes saturs [PDF]

Ekonomikas valsts 23.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Olimpiādes 3.posma norises kārtība [PDF]

Filozofijas valsts 8.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Ieteicamās literatūras un resursu saraksts [PDF]

Fizikas valsts 72.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Olimpiādes 3.posma norises kārtība [PDF] un darba kārtība [PDF]

Ģeogrāfijas valsts 39.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Olimpiādes 3.posma norises kārtība [PDF] un darba kārtība [PDF]

Informātikas (programmēšanas) valsts 35.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Olimpiādes 3.posma norises kārtība [PDF]

Ķīmijas valsts 63.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Olimpiādes 3.posma norises kārtība [PDF] un darba kārtība [PDF]

Matemātikas valsts 72.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Olimpiādes 3.posma norises kārtība [PDF]

Vēstures valsts 28.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Olimpiādes programma 9.klases izglītojamajiem [PDF]
 • Olimpiādes programma 10.-12.klašu izglītojamajiem [PDF]

Starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

 • 8. Atklātā inženierzinātņu olimpiāde [PDF]
 • Atklātā svešvalodu olimpiāde [PDF]
 • 21. Atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures valsts olimpiāde [PDF]
 • 23. Atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde [PDF]
 • Eiropas Eksperimentālo zinātņu olimpiāde (EEZO) [PDF]
 • Atklātā olimpiāde - konkurss “Uzdrīkstos, domāju, radu!” [PDF]
 • Skolēnu erudīcijas konkurss "FIZMIX Eksperiments" [PDF]
 • Vācu valodas 52. olimpiāde 8. un 9. klases izglītojamiem [PDF]
 • Matemātikas 72. olimpiāde 5.-8. klases izglītojamiem [PDF]
 • Latvijas mācības konkurss [PDF]