Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Angļu valodas valsts 53. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Bioloģijas valsts 46. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Ekonomikas valsts 25. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Filozofijas valsts 10. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Fizikas valsts 74. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Franču valodas valsts 54. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Ģeogrāfijas valsts 41. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Informātikas (programmēšanas) valsts 37. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Ķīmijas valsts 65. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Matemātikas valsts 74. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Vācu valodas valsts 54. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Vēstures valsts 30. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Krievu valodas valsts 25. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Politikas un tiesību 17. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Atklātās olimpiādes

25.atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde "PIENA CEĻŠ"

13.atklātā svešvalodu olimpiāde

Matemātikas 74.olimpiāde 5.-8.klašu izglītojamajiem

Latvijas un novadu mācības atklātā olimpiāde

 • Nolikums [PDF]

23. atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde

FIZMIX Eksperiments

Atklātā olimpiāde - konkurss "Uzdrīksties! Domā! Radi!"

 • Nolikums [PDF]

Vācu valodas 53.olimpiāde 8.klases izglītojamiem

Starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes