Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Latviešu valodas un literatūras valsts 48.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Ieteicamā literatūra un informācijas avoti [PDF]

Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 38.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Angļu valodas valsts 51.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Franču valodas valsts 52.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Krievu valodas valsts 24.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Vācu valodas valsts 52.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Bioloģijas valsts 44.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Olimpiādes saturs [PDF]

Ekonomikas valsts 23.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Filozofijas valsts 8.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Ieteicamās literatūras un resursu saraksts [PDF]

Fizikas valsts 72.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Ģeogrāfijas valsts 39.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Informātikas (programmēšanas) valsts 35.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Ķīmijas valsts 63.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Matemātikas valsts 72.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Vēstures valsts 28.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Olimpiādes programma 9.klases izglītojamajiem [PDF]
 • Olimpiādes programma 10.-12.klašu izglītojamajiem [PDF]

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

 • 8. Atklātā inženierzinātņu olimpiāde [PDF]