Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Latviešu valodas  (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 39.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Angļu valodas valsts 52.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Bioloģijas valsts 45.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Ekonomikas valsts 24.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Filozofijas valsts 9.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Fizikas valsts 73.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Franču valodas valsts 53.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Informātikas (programmēšanas) valsts 36.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Ķīmijas valsts 64.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Vācu valodas valsts 53.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Vēstures valsts 29.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

 

Starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes