Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Latviešu valodas un literatūras valsts 49.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Programma [PDF]
 • 3.posma norise (11.-12.kl.) [PDF]
 • 3.posma norise (8.-9.kl.) [PDF]

Latviešu valodas  (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 39.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3.posma 1.kārtas norise [PDF]
 • 3.posma 2.kārtas norise [PDF]

Angļu valodas valsts 52.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3.posma 1.kārtas norise [PDF]
 • 3.posma 2.kārtas norise [PDF]

Bioloģijas valsts 45.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Olimpiādes saturs [PDF]
 • 3.posma norīses kārtība [PDF]

Ekonomikas valsts 24.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3.posma norīses kārtība [PDF]

Filozofijas valsts 9.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Programma [PDF]
 • 3.posma norīses kārtība [PDF]

Fizikas valsts 73.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Programma [PDF]
 • 3.posma norīses kārtība [PDF]

Franču valodas valsts 53.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3.posma norīses kārtība [PDF]

Ģeogrāfijas valsts 40.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Programma [PDF]
 • 3.posma norīses kārtība [PDF]

Informātikas (programmēšanas) valsts 36.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Ķīmijas valsts 64.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Programma [PDF]
 • 3.posma norīses kārtība [PDF]

Matemātikas valsts 73.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3.posma norīses kārtība [PDF]

Vācu valodas valsts 53.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3.posma 1.kārtas norise [PDF]
 • 3.posma 2.kārtas norise [PDF]

Vēstures valsts 29.olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Programma [PDF]
 • 3.posma norises kārtība vidusskolas posma (10.-12.klašu) izglītojamiem [PDF]
 • 3.posma norises kārtību pamatskolas posma (9.klašu) izglītojamiem [PDF]

Atklātās olimpiādes

24.atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde "PIENA CEĻŠ"

12.atklātā svešvalodu olimpiāde

Matemātikas 73.olimpiāde 5.-8.klašu izglītojamajiem

 • 2.posma norises kārtība [PDF]

Latvijas un novadu mācības atklātā olimpiāde

22.atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde

FIZMIX Eksperiments

Atklātā olimpiāde - konkurss "Uzdrīksties! Domā! Radi!"

 • Nolikums [PDF]

Vācu valodas 52.olimpiāde 8.klases izglītojamiem

 • Nolikums [PDF]

Starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādes