Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

Latviešu valodas un literatūras valsts 50. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Programma [PDF]
 • 3. posma norises kārtība 5.-6. klašu grupai [PDF]
 • 3. posma norises kārtība 8.-9. klašu grupai [PDF]
 • 3. posma norises kārtība 11.-12. klašu grupai [PDF]

Angļu valodas valsts 53. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3. posma 1. kārtas norises kārtība [PDF]
 • 3. posma 2. kārtas norises kārtība [PDF]

Bioloģijas valsts 46. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3. posma norises kārtība [PDF]

Ekonomikas valsts 25. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Programma [PDF]
 • 3. posma norises kārtība [PDF]

Filozofijas valsts 10. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Programma [PDF]
 • 3. posma norises kārtība [PDF]

Fizikas valsts 74. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3. posma norises kārtība [PDF]

Franču valodas valsts 54. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Programma [PDF]
 • 3. posma norises kārtība [PDF]

Ģeogrāfijas valsts 41. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3. posma norises kārtība [PDF]

Informātikas (programmēšanas) valsts 37. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]

Ķīmijas valsts 65. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3. posma norises kārtība [PDF]

Matemātikas valsts 74. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3. posma norises kārtība [PDF]

Vācu valodas valsts 54. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3. posma 1. kārtas norises kārtība [PDF]
 • 3. posma 2. kārtas norises kārtība [PDF]

Vēstures valsts 30. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Programma [PDF]
 • 3. posma norises kārtība [PDF]

Krievu valodas valsts 25. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • 3. posma norises kārtība [PDF]

Politikas un tiesību 17. olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Programma [PDF]
 • 3. posma norises kārtība [PDF]

Atklātās olimpiādes

Vācu valodas 53. olimpiāde 8.klases izglītojamiem

 • Norises kārtība [PDF]

Atklātā ekonomikas olimpiāde

 • Nolikums [PDF]

Atklātā olimpiāde - konkurss "Uzdrīksties! Domā! Radi!"

 • Norises kārtība [PDF]

Matemātikas 74. olimpiāde 5.-8. klases izglītojamiem

 • Norises kārtība [PDF]

52. astronomijas atklātā olimpiāde

 • Norises kārtība [PDF]
 • Programma [PDF]

23. atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiāde

 • Nolikums [PDF]

Fizikas komandu olimpiāde

 • Nolikums [PDF]

13. atklātā svešvalodu olimpiāde

 • Nolikumi [PDF]

Krievu valodas 25. olimpiāde 8.–9. klašu izglīojamajiem

 • Nolikums [PDF]
 • 3. posma norises kārtība [PDF]

Latvijas un novadu mācības atklātā olimpiāde

 • Nolikums [PDF]

Franču valodas 54. olimpiāde 8.–9. klašu izglīojamajiem

 • Nolikums [PDF]

25. atklātā Latvijas skolu tehnoloģiju un dizaina olimpiāde „Ezītis miglā”

 • Nolikums [PDF]