Valsts mācību priekšmetu olimpiādes

 • Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2020./2021.mācību gadā (ar grozījumiem) [PDF]
 • Par olimpiāžu norisi izolācijā, mājas karantīnā un pašizolācijā esošajiem skolēniem [PDF]
 • Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu laureātu apbalvošanu 2020./2021.mācību gadā [PDF]
 • Angļu valodas valsts 50.olimpiādes norises kārtība (ar grozījumiem) [PDF]
 • Bioloģijas valsts 43.olimpiādes norises kārtība (ar grozījumiem) [PDF]
 • Ekonomikas valsts 22.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Filozofijas valsts 7.olimpiādes norises kārtība (ar grozījumiem) [PDF]
 • Fizikas valsts 71.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Franču valodas valsts 51.olimpiādes 2. un 3.posma norises kārtība (ar grozījumiem) [PDF]
 • Ģeogrāfijas valsts 38.olimpiādes norises kārtība [PDF]
 • Informātikas( programmēšanas) valsts 34.olimpiādes norises kārtība (ar grozījumiem) [PDF]
 • Ķīmijas valsts 62.olimpiādes norises kārtība (ar grozījumiem) [PDF]
 • Latviešu valodas un literatūras 47.olimpiādes norises kārtība (ar grozījumiem) [PDF]
 • Latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmu) valsts 37.olimpiādes norises kārtība (ar grozījumiem) [PDF]
 • Matemātikas valsts 71.olimpiādes 2.posma norises kārtība (ar grozījumiem) [PDF]
 • Vācu valodas valsts 51.olimpiādes norises kārtība (ar grozījumiem) [PDF]
 • Vēstures valsts 27.olimpiādes norises kārtība (ar grozījumiem) [PDF]

Citas mācību priekšmetu olimpiādes

 • Atklātā olimpiāde - konkurss "Uzdrīkstos, domāju, radu!" (precizēts) [PDF]
 • 7.atklātā inženierzinātņu olimpiāde [PDF]
 • Matemātikas 71.olimpiāde (5.-8. klašu izglītojamiem) [PDF]
 • Krievu valodas (mazākumtautību) un literatūras 33.atklātā tiešsaistes olimpiāde [PDF]
 • 20.atklātā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures valsts olimpiāde [PDF]
 • 22.atklātā tehnoloģiju un dizaina olimpiāde [PDF]
 • Skolēnu erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" nolikums [PDF]