Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādei

Dokumentu paraugi

  • Ministru kabineta 2022. gada 29. novembra noteikumu Nr. 752 “Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību” pielikumi (Profesionālās kvalifikācijas eksāmena vai tās daļas norises un rezultātu protokols, akts par eksaminējamā vai novērotāja izraidīšanu no profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises telpas) pieejami vietnē likumi.lv

     

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena plānojums - noformējuma piemērs

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas piemērs

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās un praktiskās daļas materiālu noformējuma piemērs