Datums 30. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta More, Mores pamatskola

Maija Butlere Bērziņa
ESF Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
speciāliste pedagogu profesionālās kompetences pilnveides jautājumos

Datums 30. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta More, Mores pamatskola