Datums 30.–31. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta More un Pļaviņas

 Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Starpdisciplinārās pieejas ieviešana pedagoga darbā: no teorijas līdz praksei” (3.modulis) (ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)

  • 30. oktobris -  Mores pamatskola, Siguldas iela 15, More, Siguldas novads 
  • 31. oktobris - Pļaviņu novada ģimnāzija, Daugavas iela 101, Pļaviņas

Vairāk info: 

 Maija Butlere Bērziņa, specialiste profesionālās pilnveides jautajumos, tālr. 20329916, e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv

Datums 30.–31. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta More un Pļaviņas