Datums 22.–23. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta Balvi, Balvu sākumskola

Maija Butlere Bērziņa
ESF Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”
speciāliste pedagogu profesionālās kompetences pilnveides jautājumos

Datums 22.–23. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta Balvi, Balvu sākumskola