Datums 24. septembris
Laiks10.00–12.00
Vieta Tiešsaistē, Video seminārs no LPS
Astra Aukšmuksta, VISC IIADN vadītāja, tālr.: 67350957, e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv 
Datums 24. septembris
Laiks10.00–12.00
Vieta Tiešsaistē, Video seminārs no LPS