Datums 8. oktobris
Laiks8.30–17.30
Vieta Ogre, Ogres novada Kultūras centrs

Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību  saturā” (Skola2030) astotā konference izglītības praktiķiem un rīcībpolitikas veidotājiem “Skola katram bērnam” veltīta praksēm un sistēmām, ar kuru palīdzību mācīšanās procesā pilnvērtīgi iekļaut katru skolēnu. Konference norisināsies 2020. gada 8. oktobrī, Ogres novada Kultūras centrā.    

Skola katram bērnam ir tāda skola, kurā katrs skolēns, neatkarīgi no savam spējām, prasmēm, interesēm un rakstura, var justies pieņemts un saprasts, katram tiek piedāvāti izaicinājumi un izvirzīti nozīmīgi mērķi, kas ir augsti un tajā pašā laikā izpildāmi. Tā ir skola, kurā katrs var saņemt sev nepieciešamo atbalstu un tāpēc augt un šos mērķus sasniegt. Tā ir skola, kuras fokusa centrā ir bērns. 

Konferencē runāsim par konkrētiem paņēmieniem un to īstenošanu mērķtiecīgi un sistemātiski skolas ikdienā, kas skolotājiem un skolu vadītājiem var būt noderīgi, lai īstenotu iepriekš minēto. Ko skolas un klases līmenī darīt, lai piekļūtu katram bērnam? Kā pamanīt un noteikt skolēnu dažādās prasmes un mācīšanās vajadzības un atbilstoši pielāgot mācīšanu gūtajiem rezultātiem? Kā mācīšanās procesu veikt diferencēti? Kā, apgūstot konkrētā mācību priekšmeta saturu, vienlaikus dot iespēju skolēnam mācīties domāšanas un darīšanas stratēģijas, kas viņam ļauj iet dziļāk un mācīties arvien patstāvīgāk?  Kā veidot tādu klases sistēmu, kas rosina un dod iespēju skolēniem attīstīt un nostiprināt pašvadītas mācīšanās prasmes? Kā veidot vērtēšanas sistēmas, kas nodrošina mācīšanās procesā noderīgu atgriezenisko saiti katram, neprasot no skolotāja pārlieku daudz laika un darba? Runāsim par šiem un daudziem citiem rīkiem un risinājumiem, kas skolotājam var palīdzēt skolēna atbalstīšanā un virzīšanā. 

Lūdzam, pirms reģistrējies iepazīsties ar programmu, darbnīcu aprakstiem un to kāda veida jautājumi tajā tiks apskatīti!

Uz konferenci īpaši aicinām pārstāvjus no skolām, kas nav piedalījušās satura aprobācijā.

Konference top sadarbībā ar Ogres novada domi, British Council pārstāvniecību Latvijā un AS “Swedbank”  

Vairāk par konferenci uzzini Skola2030 mājaslapā

Datums 8. oktobris
Laiks8.30–17.30
Vieta Ogre, Ogres novada Kultūras centrs