Datums 1. septembris
LaiksVisu dienu
Vieta Rīga, Merķeļa 11, Rīga
Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes. Pēc individuāla iepriekšēja pieraksta notiks izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšana komisijas sēdēs klātienē, kuriem izsniegtā atzinumā norādīts, ka atkārtota izglītojamā veselības stāvokļa. Spēju un attīstības līmeņa izvērtējums jāveic līdz 2020.gada 31.decembrim. 
Datums 1. septembris
LaiksVisu dienu
Vieta Rīga, Merķeļa 11, Rīga