Datums 1.–30. decembris, 2020
LaiksVisu dienu
Vieta Rīga, Merķeļa iela 11

Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes. Pēc individuāla iepriekšēja pieraksta notiks izglītojamo ar speciālām vajadzībām izvērtēšana komisijas sēdēs klātienē, kuriem izsniegtā atzinumā norādīts, ka atkārtota izglītojamā veselības stāvokļa. Spēju un attīstības līmeņa izvērtējums jāveic līdz 2020.gada 31.decembrim. 

Ilga Prudņikova, VPMK vadītāja , tālr.: 60001643, e-pasts: ilga.prudnikova@visc.gov.lv  

Datums 1.–30. decembris, 2020
LaiksVisu dienu
Vieta Rīga, Merķeļa iela 11