Datums 22. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta Tiešsaistē
Ulbrokas_vidusskolā_izglītības_konference

Jau ceturto reizi Ulbrokas vidusskola uzrunā Latvijas novadu skolu pedagogus, skolu vadītājus un izglītības speciālistus, aicinot pievienoties ikgadējās zinātniski praktiskās konferences “Izglītības skola 2020” dalībnieku pulkam.

Kā sasniegt iepriekš nosaukto mērķi – sadarbībā balstīta izglītības procesa īstenošanu? Lai meklētu atbildes uz šo jautājumu ar jums kopā,  esam izvēlējušies šī gada konferences “Izglītības skola 2020” tematu:
 

“Sadarbības kompetence mūsdienu un nākotnes izglītībā”

Izvērtējot trešās zinātniski praktiskās konferences “Izglītības skola 2019” dalībnieku aptaujā sniegtos ierosinājumus, kā arī, veicot aktualitāšu izvērtējumu izglītības nozarē, t.sk., mācību procesā mūsu skolā, esam secinājuši, ka viens no mūsdienu, un jo vairāk nākotnes, skolas aktuālākajiem uzdevumiem un izaicinājumiem ir veidot un īstenot sadarbībā balstītu mācīšanās un audzināšanas procesu, kā arī procesu, kas skolēniem dotu iespēju attīstīt sadarbības prasmes, jeb citiem vārdiem, attīstīt sadarbības kompetenci.

Izsenis ikviena cilvēka attīstības un sevis pilnveides jeb izglītības process ir balstīts sadarbībā. Sadarbībā mācību stundas ietvaros, ārpus mācību stundām, skolā un ārpus tās. Mēs dzīvojam pasaulē, kurā skolēns mācās skolas, bet aizvien vairāk ārpus skolas vidē. Skolēnam mācību un audzināšanas process sākas pirms un beidzas vēlu vakarā pēc mācību stundām. Šī tendence kļūst aizvien izteiktāka. Tas nozīmē, ka  mēs vairs nevaram un nedrīkstam nodalīt  darbu skolā no procesiem sociālajā un kultūrvidē ārpus tās. Būtiski mainās  skolotāja profesionālās darbības pamati izglītībā. Reizē ar to mainās arī skolas misija un vieta mūsdienu un nākotnes sabiedrībā.  Mūsdienu skolai ir jānodrošina izglītības process, kas balstīts ciešā iesaistīto pušu sadarbībā. Savukārt nākotnes skola būs uz pedagoģijas zinātnes pamatiem balstīta informatīvā tilta veidotāja starp paaudzēm sociālajā vidē.

Lai sasniegtu mūsu skolu, novadu un valsts izvirzīto mērķi nodrošināt visiem pieejamu un kvalitatīvu izglītību, izglītību, kas atbilst sociālajām un individuālajām vajadzībām un vērtībām, viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir veidot pēc iespējas ciešāku skolēnu savstarpējo sadarbību mācību stundās, skolēnu un skolotāja, skolotāja un skolēnu vecāku, skolotāju starp koleģiālo sadarbību u.tml. izglītības procesa ietvaros. Tikai un vienīgi tāds izglītības process, kas balstīts iesaistīto pušu ciešā un kvalitatīvā sadarbībā, var radīt pamatu viena no cēlākā mērķa sasniegšanai – “tauta, kas mācās”.

Sadarbības veidi un formas ikviena skolotāja ikdienas darbā, mācību stundās un ārpus tām, ir ļoti dažādas, no vienkāršām līdz visnotaļ komplicētām. No tā izriet mūsdienu skolas viens no galvenajiem uzdevumiem īstenot mācīšanās un audzināšanas procesu, kas balstīts savstarpējā sadarbībā, sekmējot ikviena skolēna individuālo spēju, zināšanu, prasmju un attieksmju attīstību.

Šogad 22.oktobrī jau 4.gadu Ulbrokas vidusskola rīko izglītības konferenci “Izglītības skola 2020”. Šī gada tēma – “Sadarbības competence mūsdienu un nākotnes izglītībā”. Šogad conference notiks Ulbrokas kultūras centrā “Ulbrokas pērle”. Ņemot vērā situāciju valstī, ir samazināts dalībnieku skaits, taču vēl ir pieejamas brīvas vietas.

  • Šobrīd biļetes dalībai klātienē vairs nav pieejamas, tomēr ir iespēja piedalīties konferencē - attālināti. 

Attālinātās biļetes cena – 2 eiro. Dalību konferencē var apmaksāt, sekojot saitei uz vietni bezrindas.lv bezrindas.lv

 

Vairāk info: 

Datums 22. oktobris
LaiksVisu dienu
Vieta Tiešsaistē