Price
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Saņēmējs
Fiziska persona

Klātienē

Ja persona vēlas kļūt par bērnu nometņu vadītāju, personai jābūt sasniegušai 18 gadu vecumu un jāatbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām, jāapgūst 72 stundu apmācības programma. Apliecība derīga 5 gadus no izsniegšanas brīža. Pēc pieciem gadiem bērnu nometņu vadītājs apgūst 36 stundu profesionālās pilnveides kursu programmu. Kursu apmācības noslēgumā persona kārto pārbaudes darbu. Kursu programmas ietvaros dalībnieks apgūst pirmās palīdzības 12 stundu apmācību, saņemot par to apliecību. Maksas pakalpojums.

Procesa Apraksts

  1. Bērnu nometņu vadītāja apliecības iegūšanas pieprasīšana
    Persona kursu apmeklējumam piesakās interneta vietnē nometnes.gov.lv sadaļā "Nometņu vadītāju kursi": http://nometnes.gov.lv/training aizpildot elektroniski pieteikuma anketu. Personas pieteikums tiek reģistrēts kursu grupā tā elektroniskā pieteikuma iesniegšanas secībā. 10 darba dienu laikā pirms kursu sākuma tiek noslēgta kursu grupas komplektācija, un piecu dienu laikā tiek sniegta atbilde par dalībnieka iekļaušanu kursu grupā, par kursu norises laiku un vietu, kā arī par samaksas kārtību. Maksa par kursiem ir atkarīgā no dalībnieku skaita grupā: no 79.92 EUR līdz 120.96 EUR. Apmaksa par kursiem jāveic pirms kursu sākuma.

  2. Bērnu nometņu vadītāja apliecības saņemšana
    Kursu nodarbību pēdējā dienā pēc sekmīgas pārbaudes darba nokārtošanas dalībnieks saņem Bērnu nometņu vadītāja apliecību. Trīs dienu laikā dati par Bērnu nometņu vadītāja apliecības izsniegšanu tiek reģistrēti valsts informācijas sistēmā “Bērnu un jauniešu nometņu vadītājiem izsniegto apliecību datubāze”.