Price
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Persona, kura vēlas saņemt centralizētā eksāmena sertifikāta dublikātu, aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram.

Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050

Persona, kura vēlas saņemt centralizētā eksāmena sertifikāta dublikātu, aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram (VISC). Saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC pārliecinās par to, ka persona ir kārtojusi centralizēto eksāmenu un saņēmusi vērtējumu, un izraksta rēķinu. Saņemot sertifikātu personīgi, jāuzrāda maksājuma kvīts. Pa pastu sertifikāts tiek nosūtīts tikai pēc maksājuma summas saņemšanas VISC.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona, kura vēlas saņemt centralizētā eksāmena sertifikāta dublikātu, aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram (VISC). Aizpildīto iesniegumu VISC var iesniegt personīgi, pa pastu, pa e-pastu vai faksu. Saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC pārliecinās par to, ka persona ir kārtojusi centralizēto eksāmenu un saņēmusi vērtējumu, un izraksta rēķinu. Rēķinu persona var saņemt personīgi VISC vai tas var tikt nosūtīts pa pastu, e-pastu vai faksu. Persona apmaksā rēķinu. Ja sertifikātu persona saņems personīgi VISC, maksa ir EUR 3,56 par katru sertifikāta dublikātu, ja pa pastu – EUR 4,98 (par katru sertifikāta dublikātu). Pēc rēķina apmaksas VISC izsniedz centralizētā eksāmena sertifikātu personīgi vai nosūta pa pastu. Saņemot sertifikātu personīgi, jāuzrāda maksājuma kvīts (internetbankā maksātiem maksājuma uzdevumiem nepieciešams bankas zīmogs). Pa pastu sertifikāts tiek nosūtīts tikai pēc maksājuma summas saņemšanas VISC.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu