Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
1
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums tiek sniegts fiziskai personai, kurai nepieciešams atzinums par piemērotāko speciālās izglītības programmu vai atbalsta pasākumiem. Ierodoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi, pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīgā izglītojamā vecāks, bāriņtiesas ieceltais aizbildnis vai aizgādnis aizpilda iesniegumu un iesniedz speciālistu atzinumus. Sēdē tiek izvērtēti iesniegtie speciālistu atzinumi un izglītojamā veselības stāvoklis, spējas un attīstības līmenis.
Informācija par Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēm pieejama: https://www.visc.gov.lv/lv/valsts-pedagogiski-mediciniska-komisija
Pakalpojums ir bez maksas.

Procesa apraksts

  1. Pieteikšanās uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēm
    Pieteikšanās uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdēm notiek iepriekš pa tālruni 67718165 vai klātienē, sniedzot informāciju par izvērtējamā izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru. Ierodoties uz Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdi, pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīgā izglītojamā vecāks, bāriņtiesas ieceltais aizbildnis vai aizgādnis aizpilda iesniegumu un iesniedz speciālistu atzinumus.

  2. Atzinuma saņemšana
    Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdē tiek izvērtēti atbilstoši izglītojamo traucējumu veidam iesniegtie speciālistu atzinumi un izglītojamā veselības stāvoklis, spējas un attīstības līmenis. Atzinumu par izglītojamam piemērotāko speciālās izglītības programmu vai atbalsta pasākumiem pilngadīgs izglītojamais vai nepilngadīgā izglītojamā vecāks, bāriņtiesas ieceltais aizbildnis vai aizgādnis saņem Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes laikā, ko apliecina ar savu parakstu.

Saņemt pakalpojumu