Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ja valsts valodas prasmes apliecība ir sabojāta, nozaudēta, nolaupīta, nozagta vai kā citādi zaudēts valdījums pār to, persona var saņemt valsts valodas prasmes apliecības dublikātu. Persona aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram. Saņemot iesniegumu, tiek pārbaudīts, vai dokuments bijis iegūts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pēc rēķina apmaksas VISC Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa izsniedz apliecības dublikātu.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram. Saņemot iesniegumu, tiek pārbaudīts, vai dokuments bijis iegūts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Rēķinu personai VISC nosūta uz norādīto adresi pa pastu vai e-pastu. Persona apmaksā rēķinu. Maksa par katru apliecības dublikātu ir EUR 10,00 (ja vēlas saņemt personīgi) vai 12,01 EUR (ja vēlas saņemt pa pastu). Pēc rēķina apmaksas VISC Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa izsniedz apliecības dublikātu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.