Izpildes termiņš darba dienās
16
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšana grupai - pieprasīšana klātiene

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena10.00 - 16.00
 • Otrdiena10.00 - 16.00
 • Trešdiena10.00 - 16.00
 • Ceturtdiena10.00 - 16.00
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPusdienas pārtraukums 12.30–13.00

Pakalpojuma saņemšana

Valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšana grupai - pieprasīšana klātiene

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena10.00 - 16.00
 • Otrdiena10.00 - 16.00
 • Trešdiena10.00 - 16.00
 • Ceturtdiena10.00 - 16.00
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPusdienas pārtraukums 12.30–13.00

Valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšana grupai - saņemšana

Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena10.00 - 16.00
 • Otrdiena10.00 - 16.00
 • Trešdiena10.00 - 16.00
 • Ceturtdiena10.00 - 16.00
 • PiektdienaSlēgts
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPusdienas pārtraukums 12.30–13.00

VISC organizē valsts valodas prasmes pārbaudi ne mazāk kā 10 cilvēku grupai pēc juridiskas personas (piemēram, uzņēmējsabiedrības, kas nodarbojas ar latviešu valodas apmācību) iesnieguma. Valsts valodas prasmes pārbaude ir jākārto personām, kuram nepieciešama valsts valodas prasmes apliecība: darba vajadzībām, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.
Valsts valodas prasmes pārbaudē ir divas daļas - mutvārdu un rakstveida. Rakstveida daļā persona aizpilda lasīšanas testu, rakstīšanas testu un klausīšanās testu. Mutvārdu daļā persona izpilda runātprasmes pārbaudes uzdevumus.
Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trīs valodas prasmes līmeņos: A – pamata līmenis; B – vidējais līmenis; C – augstākais līmenis.
Par pakalpojumu fiziskai personai jāmaksā valsts nodeva, juridiskai personai šis ir maksas pakalpojums.

Procesa apraksts

 1. Valsts valodas prasmes noslēguma pārbaudes organizēšanas pieprasījuma iesniegšana
  Juridiska persona iesniedz pieprasījumu kopā ar aizpildītiem fizisko personu iesniegumiem Rīgā, Vaļnu ielā 2, Informācijas centrā ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pārbaudes personīgi, elektroniskā dokumenta formā vai nosūtot pa pastu. Pēc juridiskās personas pieprasījuma saņemšanas konkrētās pārbaudes vietu, laiku un maksāšanas kārtību paziņo ne vēlāk kā triju darbdienu laikā.
  Detalizētāku informāciju lūdzam skatīt Valsts izglītības satura centra vietnē: https://www.visc.gov.lv/lv/registresanas-parbaudei. Par valsts valodas prasmes pārbaudi fiziskai personai jāsamaksā valsts nodeva 14.23 EUR, 7.11 EUR vai 1.42 EUR. Sīkāka informācija:https://www.visc.gov.lv/lv/media/3439/download Juridiskai personai maksa par pakalpojumu 30 EUR par vienu pārbaudes pretendentu. Sīkāka informācija:https://likumi.lv/doc.php?id=326802

 2. Pārbaudes rezultātu apkopojuma saņemšana
  Pārbaudes rezultātu apkopojums tiek nosūtīts pieteicējam (juridiskai personai) pa pastu vai elektroniski.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Pieprasījuma veidlapa

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu