Saskaņā ar 2022. gada 29. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 752 “Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību” 10. punktu VISC izstrādājis profesionālo kvalifikāciju eksāmenu programmas.