Saskaņā ar 2011.gada 30.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.662 „Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” 20.punktu VISC izstrādājis centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu programmas.