Valsts izglītības attīstības aģentūra kopā ar sadarbības partneriem – Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību, Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu – īstenojusi Eiropas Sociālā fonda projektu "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001). Tā ietvaros ir izstrādāti profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un alternatīvas mācību rezultātu novērtēšanas formas saturi 32 profesionālajām kvalifikācijām.

Nozare Profesionālās kvalifikācijas eksāmens Alternatīvais pārbaudījums
Enerģētikas nozare
Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare
Tūrisma nozare
Skaistumkopšanas nozare
Būvniecības nozare
Kokrūpniecības nozare
Metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinību nozare
Lauksaimniecības nozare
Transporta un loģistikas nozare
Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare