Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – VISC) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

  • Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni – www.visc.gov.lv 

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk-) VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

VISC tīmekļvietne daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.
Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Attēliem, kuri mājas lapā ievietoti senāk, trūkst vai nav precīzi uztverams alternatīvais teksts. Sadaļas tiks pārskatītas un alternatīvais teksts attēliem pievienots.
  • Nav aktīva ikona “Printēt” ar tastatūras piekļuvi (darbību var veikt ar tastatūru lietojot Ctrl +P).
  • Aplūkojamajās mājas lapas sadaļās (vispārējā izglītība, speciālā izglītība, jaunumi, notikumi u.c.) norādītās kļūdas nav būtiskas mājaslapas funkcionēšanai un satura pārskatīšanai.
  • Audio materiāliem nav pieejami alternatīvi formāti.
  •  Mājas lapā kustīga ir tikai Baneru josla, kas atbilst aprakstītajiem kritērijiem.
  • Teksta sadaļās tiek izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem, kā arī daži virsraksti veidoti vienkārša teksta formā. Sadaļas tiks pārskatītas un rediģētas, lai tās ir ērti uztveramas.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: VISC vietnes piekļūstamības izvērtējuma protokols [PDF]

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar VISC rakstot:
visc@visc.gov.lv  vai zvanot: tālr. +371 67216500
Atsauksmēm un saziņai
Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.
Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: visc@visc.gov.lv
Tālrunis: +371 67216500
Adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Administratīvā nodaļa

E-pasts:visc@visc.gov.lv 
Tālrunis: +371 67216500

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese:Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167686768
E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 2021.gada 10.jūnijā. Izvērtēšanu veica Viktors Perfiļjevs, Administratīvās nodaļas vecākais referents. Piekļūstamības paziņojumu sagatavoja Liene Bērziņa, Administratīvas nodaļas sadbiedrisko attiecību speciāliste.

Šis paziņojums tika sagatavots 10.06.2021