Statuss:
Īstenošanā
Informācija par projektu Projekta numurs: 2019-1-SK01-KA202-060776 Vadošais partneris: Košices pašpārvaldes reģions - Slovākija Īstenošanas laiks: 2019. gada 1. decembris – 2022.gada 31. maijs Kopējais projekta finansējums: 174 731 eiro …
Statuss:
Īstenošanā
FinLat-Logic - Aligning work-based learning curricula in VET programmes of logistics through cross-border WBL in Latvia and Finland No: 914 Informācija par projektu Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC) Īstenošanas laiks:…
Statuss:
Īstenošanā
Informācija par projektu Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC) Īstenošanas laiks: 2020.gada 1.aprīlis – 2021.gada 31.marts Projekta kontaktpersona: Sandra Prince Tālr.: 60001633 e-pasts: sandra@futureheroes.lv …
Statuss:
Noslēdzies
Par projektu KA1 aktivitātes projekts "LINKING" (2011. - 2012.) "Mūžizglītības stratēģija un prakse izaugsmes, iekļaujošās sabiedrības un labklājības veicināšanai". Projekts tika uzsākts ar mērķi veicināt izpratni par mūžizglītības politiku kā…
Statuss:
Noslēdzies
Par projektu Projekts "AECLIL - Assesment and Evaluation in CLIL" jeb "Mācību sasniegumu vērtēšana satura un valodas integrētā mācīšanā" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas K2 aktivitātes projekts (Nr.505313-2009-LLP-IT-KA2KA2MP). …
Statuss:
Noslēdzies
Par projektu Projekts „GECO – Green Economy and Competences of Organization” jeb „Zaļā ekonomika un organizāciju kompetences” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (Nr.LLP-LDV-TOI-10-IT-569). …
Statuss:
Noslēdzies
Par projektu Projekts „Training in Action” jeb „Mācīšanās darbībā” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas partnerības projekts (Nr.LLP-2010-1-ITI-LEO04-009755). Projekta īstenošanas laiks 2010.–2012.gads. Projekta mērķis ir iepazīties ar…
Statuss:
Noslēdzies
Par projektu "Vecvecāki un mazbērni" (G&G UPDATE – Grandparents and grandchildren) ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (projekta Nr.LLP-LdV-TOI-11-IT-591). Projekta īstenošanas laiks …
Statuss:
Noslēdzies
Par projektu Projekts "HansaVET - Hanseatic Tradition for VET: Mobility Strategies for Promoting Enterprenership Skills of VET Students" jeb "Mobilitāšu izmantošana uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas…
Statuss:
Noslēdzies
Par projektu "TEACH TWO- teach to waste 0", 2011.-2013., "MĀCIES TAUPĪT – metodiski ieteikumi izpratnes veicināšanai par energoresursu efektīvu izmantošanu mācību iestādēs" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju…