Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Informācija par projektu Erasmus + KA 3 aktivitātes projekts “Mācīt Būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā”.   Teaching to Be: Supporting Teachers’ Professional Growth and…
  Statuss:
  Īstenošanā
  GreenMICRED Pathways - Green Micro Credentials pathways: Upskill and Reskilling Low Skilled Adults for Lifelong Learning. Zaļās mikrokvalifikācijas: mūžizglītības iespējas pieaugušajiem paaugstināt kvalifikāciju vai pārkvalificēties. No 101087539…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Erasmus+ KA2 projekts InClass - Using Telepresence Robots in the Classroom Teleklātbūtnes roboti mācību stundā Nr: KA220-SCH-2021-018 Informācija par projektu Vadošais partneris: Dienviddānijas universitāte Īstenošanas laiks: 2022.gada 1…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Erasmus+ KA2 Koleģiāls atbalsts izturībai un izaugsmei izglītībā (COSERE) /Collegial Support for Resilience and Growth in Education No: KA220-SCH-72E02DBB_22 Informācija par projektu Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Good DEEDs – Digitālās enerģijas efektīva izmantošana   Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programma Digital Energy Efficiency Designers (Good DEEDs) Nr  2020-1-IT01-KA226-VET-009143 Informācija par projektu Vadošais…
  Statuss:
  Īstenošanā
  2BDigital – Digitālās kompetences efektīvam tiešsaistes mācību procesam Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programma Digital competences for a successful adaptation and engagement to on-line VET teaching and learning (2BDigital) Nr  2020…
  Statuss:
  Īstenošanā
  3LoE - Three-level Centers of Professional Excellence: Qualification, Entrepreneurship and Innovation in the Green Economy Nr: 620870-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA3-VET-COVE Informācija par projektu Vadošais partneris: Hanse-Parlament (Vācija) …
  Statuss:
  Īstenošanā
  WeSkill - Labjūtes un Spa tūrisma nozares prasmju attīstība Erasmus+ programma KA2 – Nozaru prasmju apvienības Wellness and Spa Tourism Sectoral Skills’ Development (WeSkill) Nr 621401-EPP-1-2020-1-BG-EPPKA2-SSA Informācija par projektu …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Digital Tools for Learning and Validation in VET and WBL: Training Program for VET Teachers, Trainers and Potential I-Coaches No: 2020-1-LV01-KA202-077486 Informācija par projektu Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC) …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekts LeCoLe Learners as Co-creators of Their Own Learning (LeCoLe) “Skolēni – mācību procesa līdzautori” Informācija par projektu Projekta tīmekļa vietne: https://lecole.hi.is Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programma …