Paplašinātā meklēšana
Statuss:
Īstenošanā
3LoE - Three-level Centers of Professional Excellence: Qualification, Entrepreneurship and Innovation in the Green Economy Nr: 620870-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA3-VET-COVE Informācija par projektu Vadošais partneris: Hanse-Parlament (Vācija) …
Statuss:
Īstenošanā
WeSkill - Labjūtes un Spa tūrisma nozares prasmju attīstība Erasmus+ programma KA2 – Nozaru prasmju apvienības Wellness and Spa Tourism Sectoral Skills’ Development (WeSkill) Nr 621401-EPP-1-2020-1-BG-EPPKA2-SSA Informācija par projektu …
Statuss:
Īstenošanā
Digital Tools for Learning and Validation in VET and WBL: Training Program for VET Teachers, Trainers and Potential I-Coaches No: 2020-1-LV01-KA202-077486 Informācija par projektu Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC) …
Statuss:
Īstenošanā
Projekts LeCoLe Learners as Co-creators of Their Own Learning (LeCoLe) “Skolēni – mācību procesa līdzautori” Informācija par projektu Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības programma Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA201-077454 Vadošais partneris…
Statuss:
Īstenošanā
Informācija par projektu Projekta numurs: 2019-1-SK01-KA202-060776 Vadošais partneris: Košices pašpārvaldes reģions - Slovākija Īstenošanas laiks: 2019. gada 1. decembris – 2022.gada 31. maijs Kopējais projekta finansējums: 174 731 eiro …
Statuss:
Īstenošanā
FinLat-Logic - Aligning work-based learning curricula in VET programmes of logistics through cross-border WBL in Latvia and Finland No: 914 Informācija par projektu Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC) Īstenošanas laiks…
Statuss:
Īstenošanā
Informācija par projektu Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC) Īstenošanas laiks: 2020.gada 1.aprīlis – 2021.gada 31.marts Projekta kontaktpersona: Sandra Prince Tālr.: 60001633 e-pasts: sandra@futureheroes.lv …
Statuss:
Noslēdzies
Par projektu KA1 aktivitātes projekts "LINKING" (2011. - 2012.) "Mūžizglītības stratēģija un prakse izaugsmes, iekļaujošās sabiedrības un labklājības veicināšanai". Projekts tika uzsākts ar mērķi veicināt izpratni par mūžizglītības politiku kā…
Statuss:
Noslēdzies
Par projektu Projekts "AECLIL - Assesment and Evaluation in CLIL" jeb "Mācību sasniegumu vērtēšana satura un valodas integrētā mācīšanā" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas K2 aktivitātes projekts (Nr.505313-2009-LLP-IT-KA2KA2MP). …
Statuss:
Noslēdzies
Par projektu Projekts „GECO – Green Economy and Competences of Organization” jeb „Zaļā ekonomika un organizāciju kompetences” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (Nr.LLP-LDV-TOI-10-IT-569). …