Statuss:
Noslēdzies

ESF vizuālais ansamblis

Informācija par projektu

Eiropas Sociālā fonda projekts
Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002
SAM: 8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu
Īstenošanas laiks: 17.10.2016. – 31.12.2023.
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Projekta kopējais finansējums: 31 087 767 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 26 424 600 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 663 167 EUR

Projekta kontaktpersona

Inese Saldābola
Tālr. +371 24556658
E-pasts: inese.saldabola@skola2030.lv

Skola 2030 Video
Projekta vietnes adrese - www.skola2030.lv
Projekta aktivitātes Facebook

Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

 • Mācību satura izstrāde.
 • Mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde un aprobācija.
 • Mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem izveidošana.
 • Diagnostikas instrumentu izstrāde.
 • Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un īstenošana.
 • Mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu organizēšana Latvijā.
 • Informācijas un publicitātes nodrošināšana
 • Projekta rezultātā tiks radīts 61 mācību un metodiskais līdzeklis, aptverot visus mācību priekšmetus pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpē, kā arī 15 metodiskie ieteikumi pedagogiem vidējās izglītības satura ieviešanai augstākajiem līmeņiem. Mācību satura ieviešanas atbalstam vēl papildus tiks izveidoti 22 mācību un metodiskie līdzekļi, tai skaitā Eiropas valodu portfelis un mācību un metodiskie līdzekļi integrētai pieejai mācību satura un valodu apguvei – CLIL. Projekta rezultātā tiks radīti arī 10 mācību līdzekļi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem un 5 integrēti mācību līdzekļi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem, 9 mācību līdzekļi bērniem ar dzirdes traucējumiem. Lai īstenotu mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē, papildus tiks izstrādāti 10 mācību un metodiskie līdzekļi pedagogiem un skolēniem.
 • Tiks izstrādāti dažādi diagnostikas instrumenti, tai skaitā 20 diagnosticējošie darbi, DIBEL NEXT testu diagnostikas rokasgrāmata, eksāmenu satura projekts pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Profesionālās kompetences pilnveidē tiks iesaistīti līdz 15243 pedagogu.
 • Pašvaldības (80 izglītības iestādes aprobācijā);
 • Daugavpils Universitāte;
 • Latviešu valodas aģentūra;
 • Latvijas Universitāte;
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;
 • Liepājas Universitāte;
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;
 • Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija;
 • Strazdumuižas internātvidusskola - attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem.

Projekta aktualitātes

>> Aktualitātes

Projekta aktualitāšu arhīvs

2020.gads

2.10.2020

Konference "Skola katram bērnam" 8. oktobrī Ogrē

Šī gada 8. oktobrī Ogrē notiks konference “Skola katram bērnam”, kurā izglītības praktiķiem un rīcībpolitikas veidotājiem būs iespēja diskutēt par to, kā mācībās pilnvērtīgi iekļaut katru skolēnu. Bērni skolā, pirmkārt, ierodas no dažādām ģimenēm un sociālajām vidēm, nāk ar atšķirīgu pieredzi un priekšzināšanām, un, otrkārt, atšķiras arī katra skolēna uztvere, raksturs, bērniem ir dažādas kognitīvās spējas un mācīšanās vajadzības. Lai katrs bērns varētu pilnībā izmantot savu potenciālu un gūt labāko mācīšanās pieredzi, atklāt savus talantus un realizēt spējas, būtiski skolā veidot tādu vidi, kurā līdzvērtīgi varētu iekļauties un saņemt sev piemērotāko atbalstu ikviens skolēns.

 • Ja kopējā situācija valstī nemainīsies, konference notiks klātienē Ogres novada Kultūras centrā. Vienlaikus tās pamata saturs tiks raidīts tiešsaistē Skola2030 Facebook lapā – https://www.facebook.com/Skola2030/

>> Lasīt vairāk

10.08.2020.
Skolotājiem pieejami visi pilnveidotā satura mācību priekšmetu programmu paraugi

Vispārējās izglītības mācību satura izstrādes un ieviešanas projekta ietvaros tiek veidots 51 mācību priekšmetu un kursu programmu paraugs pamatizglītībā, kā arī pamatkursiem un vienam specializētajam kursam vispārējā vidējā izglītībā – tie visi šobrīd ir pilnībā izstrādāti un skolotājiem pieejami mācību resursu krātuvē. Par katru no programmu paraugiem un tā izmantošanu mācību procesā Skola2030 skolotājiem nodrošina arī tiešsaistes vebināru un pēc tā – arī tā ierakstu..
>> Lasīt vairāk

22.04.2020.
Nākamajiem vidusskolēniem jāizvēlas, ko mācīties turpmākos trīs gadus

Jau šajā vasarā skolēniem, kas 1.septembrī sāks mācības 10.klasē, būs jāizvēlas, ko mācīties vidusskolā. Sākot ar jauno mācību gadu, skolās Latvijā mainīsies veids, kā organizētas mācības vispārējā vidējā izglītībā. Aptuveni 30% mācību laika, visvairāk 12.klasē, jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri viņus īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti un apgūt brīvas izvēles specializētos kursus. Lai to īstenotu, skolas Latvijā šobrīd veido savu piedāvājumu vidusskolas izglītības programmai. Skolām skolēnu izvēlei jāpiedāvā vismaz 2 mērķtiecīgi izveidoti padziļināto kursu komplekti ar 3 padziļinātiem kursiem katrā no tiem.
>> Lasīt vairāk

28.01.2020. Z.Šteinberga.
VISC uzsāk vecāku informēšanu par pilnveidoto mācību saturu un pieeju

Šī gada septembrī visās Latvijas skolās pakāpeniski tiks ieviests pilnveidotais mācību saturs un pieeja, savukārt pirmsskolas izglītības iestādes pēc jaunajiem principiem strādā jau pusgadu. Līdztekus tradicionālajām zināšanām un prasmēm mācību jomās, bērni un pusaudži skolā mērķtiecīgāk un sistemātiskāk, nekā iepriekš apgūs arī domāšanas, sadarbības, jaunrades un citas vispārīgās prasmes, kā arī vērtībās balstītus ieradumus. Nozīmīga loma pilnveidotā satura un pieejas īstenošanā ir arī vecākiem – būt nevis pasīviem vērotājiem, bet gan aktīviem sava bērna izaugsmes veicinātājiem. Tieši tādēļ VISC sāk informatīvo kampaņu “Es saprotu, tātad zinu – protu – gribu – varu!”. Kampaņas mērķis ir informēt vecākus par būtiskākajām pārmaiņām izglītības saturā – no pirmsskolas līdz vidusskolai -, kā arī par sagaidāmo vecāku atbalstu bērnam mācībās un sadarbībā ar skolu.
>> Lasīt vairāk

07.08.2020.
Vebināri par pamatkursu programmu paraugiem vidējā izglītībā

Skola2030 organizē vebināru sēriju par pamatkursu programmu paraugiem vidējā izglītībā un to izmantošanu mācību procesā.
Aicinām apskatīt visas vidējās izglītības mācībuprogrammas:  https://bit.ly/videja_izglitiba_pamatkursi
Vebināri būs skatāmi tiešraidē Skola2030 Facebook lapā: https://www.facebook.com/Skola2030/

 • 11.augustā; 12.00; Sociālās zinības un vēsture
 • 11.augustā; 14.00; Vēsture un sociālās zinātnes I
 • 13.augustā; 11.00; Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra
 • 14.augustā; 10.00; Dizains un tehnoloģijas I
 • 14.augustā; 12.00; Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas pamatkursi (izņemot Literatūra I)
 • 14.augustā; 15.00; Sports un veselība
 • 19.augustā; 10.00; Programmēšana I
 • 21.augustā; 10.00; Datorika

Ja vēlaties saņemt atbildes par kādu no šīm mācību programmām, rakstiet uz e-pastu: pastu vebinars@skola2030.lv

04.06.2020. L.Bērziņa.
Biežākie jautājumi katrā mācību priekšmetā, gatavojoties pilnveidotā mācību satura ieviešanai

Mācību gada izskaņā aicinām uz Skola2030 rīkoto vebināru sēriju vispārizglītojošo skolu mācību priekšmetu skolotājiem par biežāk uzdotajiem jautājumiem katrā mācību priekšmetā, gatavojoties pilnveidotā mācību satura īstenošanai no 2020.gada 1.septembra. Aicinām vebināros piedalīties īpaši tos skolotājus, kuri nākamajā mācību gadā uzsāks pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1., 4., 7. un 10.klasē. Sākumskolas skolotājus aicinām pievērst uzmanību tieši sākumskolai veltītajiem vebināriem, taču iespēju robežās iepazīties arī katrā mācību jomā plānotajiem vebināriem.
Lūdzam reģistrēties katrā no vebināriem ne vēlāk kā līdz iepriekšējās dienas plkst. 12:00.

03.06.2020. L.Bērziņa.
Jaunā ikdiena: kā krīze mainīs skolu?

Četros tiešsaistes forumos - šī gada 8., 9., 16., 17. jūnijā plkst. 15.00 aicinām izglītības praktiķus, vecākus, skolēnus uz sarunu par to, ko iemācīties krīzē, lai vērtīgākās pārmaiņas skolā būtu paliekošas. Lai piedalītos diskusijā, dalītos ar savu pieredzi, uzdotu jautājumus, tiešsaistes forumiem jāreģistrējas: https://skola2030.lv/lv/forumi. Sarunā neiesaistoties, tai varēs sekot arī facebook.com/Skola2030.
Pēkšņa pāreja uz attālinātu mācīšanos bijis izaicinājums visiem – skolēniem, vecākiem, skolotājiem, skolu vadītājiem, izglītības politikas veidotājiem. Vienlaikus – mobilizācija ārkārtējās situācijas laikā palīdzējusi katram no mums īsā laikā mācīties daudz jauna. Forumos analizēsim – kuras no pieredzēm vērts skolās pārņemt paliekoši. Aicinām praktiķus, skolēnus, viņu vecākus, vērotājus "no malas" dalīties savā pieredzē par izaicinājumiem skolā attālināto mācību laikā, lai visi kopā vērtētu ieguvumus un apkopotu labāko, kas var noderēt turpmākajām pārmaiņām.

16.04.2020. I.Leitāne.
Aicinām uz preses konferenci tiešsaistē par skolu piedāvājumu vidējā izglītībā jaunajā mācību gadā

Šī gada 20.aprīlī plkst.12.00 aicinām uz Preses konferenci tiešsaistē par vispārizglītojošo skolu piedāvājumu vidējās izglītības pakāpē (vidusskolā) nākamajā mācību gadā. No 2020.gada 1.septembra skolēniem, kas sāks mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā mācības ir organizētas. Aptuveni 30 % laika, visvairāk 12.klasē jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri viņus īpaši interesē, – mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos. Lai to īstenotu, skolas Latvijā šobrīd veido savu piedāvājumu vidusskolas izglītības programmai. Skolām skolēnu izvēlei jāpiedāvā vismaz 2 mērķtiecīgi izveidoti padziļināto kursu komplekti ar 3 padziļinātiem kursiem katrā no tiem.
Preses konferencē informēsim par tendencēm, kādas vērojamas, skolām plānojot vispārējās vidējās izglītības piedāvājumu saskaņā ar Skola2030 un Izglītības un zinātnes ministrijas šī gada februārī organizētās aptaujas rezultātiem.
Piedalīsies:
– Guntars Catlaks, Valsts izglītības satura centra vadītājs,
– Zane Oliņa, Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja​,
– Gunta Auza, Jelgavas izglītības pārvaldes vadītāja.

03.04.2020. Z.Šteinberga.
Pieejams Skola2030 pašmācības e-kurss skolotājiem

Lai atbalstītu skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā, Skola2030 visiem Latvijas skolotājiem piedāvā iespēju pašmācības veidā tiešsaistē apgūt būtiskākos pilnveidotā mācību satura un pieejas aspektus. Mācības tiešsaistē jeb e-kurss ir pieejams ikvienam, tas ir bez maksas un tam var piekļūt jebkurā laikā. E-kursu veido 4 mācību moduļi, ievads un nobeigums. Kopumā e-kursa apguve aizņem aptuveni 40h laika, iesakām to apgūt 6 nedēļās.

 
2019.gads

09.10.2019. Z.Šteinberga.
Vērtības – būtiska mūsdienu sabiedrības un arī izglītības daļa

Ne vien zināšanas un prasmes, bet arī vērtības veido cilvēku un to, par kādu sabiedrību topam. Tāpēc vērtību veidošana ir būtiska daļa arī izglītībā. Par to, kā vērtības līdztekus zināšanām un prasmēm iekļaujas mācību saturā un kā tās iedzīvināt ikdienā katrā skolā un klasē – Skola2030 (Valsts izglītības satura centra (VISC) ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”) oktobra sākumā notikušajā profesionālajā konferencē skolotājiem, izglītības politikas veidotājiem un citiem interesentiem.

30.09.2019. Z.Šteinberga.
Skola2030 aicina pieteikties mācībām tehnoloģiju mācību jomas skolotājus

VISC īstenotais ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb Skola2030 informē, ka no 2019. gada 23. septembra tehnoloģiju mācību jomas skolotājiem ir iespēja pieteikties profesionālās kompetences pilnveides A programmas mācībām - “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” (36h).

10.05.2019. I.Leitāne.
Izglītības jomas pārstāvju un ekspertu konsultācijās izteikts atbalsts Skola2030 piedāvātajai izglītības satura plānošanai vidusskolā

Konsultācijās ar nozares svarīgākajām interešu grupām – skolotājiem, skolu vadītājiem, pašvaldību un to izglītības pārvalžu pārstāvjiem, augstskolu pārstāvjiem un nozares ekspertiem izteikts atbalsts Skola2030 piedāvātajiem izglītības satura plānošanas principiem vispārējā vidējā izglītībā. Vidusskolas modeļa piedāvājumā atzinīgi novērtēta iespēja izglītības saturu apgūt trijos līmeņos un attiecīgi līmeņos dalīt valsts pārbaudes darbus, piedāvājums skolēniem vairāk mācīties atbilstoši savām interesēm un nākotnes plāniem – ar iespēju izvēlēties 30% no vidusskolā apgūstamā satura, samazinātu mācību priekšmetu skaitu un padziļinātu specializāciju šaurākā jomu lokā it īpaši 11./12. klasē. Atzinīgi novērtēta arī iespēja skolām veidot savus izvēļu grozus jeb padziļināto kursu komplektus vai piedāvāt VISC ieteiktos.

24.04.2019. E.Treimane.
Iznācis Skola2030 Ziņu izdevuma aprīļa numurs

Šo izdevumu esam veltījuši Skola2030 sagatavotajam vispārējās vidējās izglītības satura piedāvājumam – pilnveidotam atbilstoši mūsdienu pedagoģijas tendencēm un skolēnu vajadzībām. Piedāvājam iepazīties ar vispārīgu pārskatu par galvenajiem principiem un paredzētajām izmaiņām mācību procesa organizēšanā, kā arī par uzsvariem katrā mācību jomā. Svarīgākā plānotā pārmaiņa ir – mazāk mācību priekšmetu un vairāk iespēju mācīties un iedziļināties tajā saturā, kas skolēnu interesē un kas būs nepieciešams viņa izraudzītajam profesionālās dzīves ceļam nākotnē.

19.03.2019. I.Leitāne.
Pirmsskolnieks kā aktīvs dalībnieks mācību procesā

Ar rosinājumu pieaugušajiem, kuri ikdienā vada bērnu mācības, pārmaiņu ceļā vienmēr pašiem atcerēties un atkal no jauna piedzīvot sajūtu, ko nozīmē apgūt kaut ko jaunu un gūt no tā prieku, 14.martā noslēdzās Skola2030 konference “Darbojos, izzinu – mācos ar prieku!” pirmsskolas pedagogiem. Konferenci klātienē Valmierā apmeklēja ap 600 pirmsskolas pedagogu no visas Latvijas, un pieredzē dalījās pārstāvji no 14 pilotpirmsskolām un skolām, kuri praksē jau izmēģina pilnveidoto pieeju un saturu. Konferences tiešraidi bija iespējams vērot Skola2030 Facebook lapā, un ieraksti tiks ievietoti arī Skola2030 Youtube kanālā.
Pirmsskola ir pirmais posms vispārējā izglītībā, kurā šā gada 1. septembrī tiks ieviestas jaunās vadlīnijas, kas paredz pilnveidotā satura un pieejas īstenošanu ikvienā pirmsskolā Latvijā. Vairāk par jaunajām pirmsskolas izglītības vadlīnijām un gaidāmajām pārmaiņām, ko tās paredz, skatīt šeit: http://bit.ly/Pirmsskolas_izglitibas_vadlinijas.
Šī ir jau piektā konference, ko rīko Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotais ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030), kura mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi ieviest Latvijā pilnveidotu vispārējās izglītības saturu un mācīšanās pieeju no pirmsskolas līdz vidusskolai, lai bērni iegūtu mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes.

07.02.2019. I.Leitāne.
Iznācis Skola2030 Ziņu izdevuma janvāra numurs

Šo izdevumu esam veltījuši Valsts pamatizglītības standartam un pārmaiņām, ko tas ienesīs visās skolās pamatskolas līmenī pakāpeniski no 2020. gada. Tās attiecas gan uz mācību saturu, gan pieeju un mācību procesa organizēšanu.
Taču vissvarīgākā pārmaiņa, ko mēs visi piedzīvojam, manuprāt, ir attieksmes maiņa katrā no mums – pret skolu kā vietu, kur jēgpilni mācīties, kam esam piederīgi un ko veidojam kopā – kā skolotāji, kā vecāki, kā bērni; pret skolotāju kā atbildīgu un radošu sava amata meistaru, kam uzticamies; pret skolēnu ar dabisku zinātkāri. Lai pienākuma un disciplinēšanas vietā klasē ienāk atbildība, interese un aizrautība, lai radošums ir vērtība ne tikai mākslas nodarbībās un lai mācīšanās kļūtu par nebeidzamu piedzīvojumu, kam skola ir tikai iesākums un stimuls.

 
2018.gads

06.12.2018. I.Bojāre.
Skola2030 saņem pateicību par izcilu projekta darbu

Centrālā finanšu līgumu aģentūra (CFLA) ir augsti novērtējusi VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) darbu, pasniedzot pateicības rakstu projekta komandai par nozīmīgu ieguldījumu projekta īstenošanā un kvalitatīvu un efektīvu vadību. Šajā plānošanas periodā (2014–2020) izglītības nozarē tas ir pirmais šāda veida novērtējums. CFLA pateicības rakstus par izcili īstenotiem projektiem pasniedz dažādās nozarēs.
VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi piecu gadu laikā ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un mācību pieeju bērniem un jauniešiem vecumā no 1,5 gadiem līdz 12. klasei, kas nodrošina mūsdienās vajadzīgās zināšanas, prasmes un attieksmes. Šajā rudenī valdībā apstiprināti divi būtiski dokumenti – pirmsskolas vadlīnijas un pamatizglītības standarts, kuros pirmsskolas izglītības apguves plānotie rezultāti, pamatizglītības obligātais saturs, tā apguves plānotie rezultāti mācību jomās un īstenošanas principi ir izstrādāti projekta ietvaros.
Projekta vadītāja Velga Kakse uzvēra – gan sasniegtais mācību satura izstrādē un aprobācijā, gan projekta vadības novērtējums ir visas projekta komandas kopējais nopelns: “Esam stingri ievērojuši līguma noteikumus un termiņus, gan pilnveidojot un aprobējot mācību saturu, gan izstrādājot mācību un metodiskos līdzekļus, gan nodrošinot pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Projekta ietvaros ir notikušas satura ziņā nozīmīgas konferences un semināri, par kuriem bijusi liela interese. Izglītojošos un informatīvos pasākumos kopumā esam iesaistījuši jau vairāk nekā 10 000 pedagogu; ap 2000 pedagogu jau saņēmuši apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi. Pilnveidotā mācību satura izstrādē notikusi Latvijā nebijuša mēroga sabiedriskā apspriešana. Tas skaidrots skolotājiem, nozares profesionāļiem, sabiedrībai.”
Atzinīgus vārdus par projektu teica arī Ilze Jodele, CFLA Izglītības satura projektu nodaļas vecākā eksperte: “Šī projekta ietvaros mums ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība gan ar VISC un tā vadību, gan ar pašu projekta komandu. Projekta vadības un komandas izaugsme projekta divu gadu īstenošanas laikā ir vērojama gan projekta organizēšanā un vadībā, gan tā ieviešanā un arī atskaitēs Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai. Tas tiek veikts kvalitatīvi un efektīvi. Jāņem vērā arī tas, ka projektam ir ļoti plašs sadarbības partneru loks – tās ir 67 pašvaldības un 100 izglītības iestādes, turklāt vēl arī piecas augstskolas, kas īsteno pedagoģijas izglītības programmas un ir iesaistītas projektā gan profesionālās pilnveides nodrošināšanā, gan mācību līdzekļu izveidē, kā arī Latviešu valodas aģentūra un Strazdumuižas internātvidusskola. Tas ir ļoti liels apjoms, kas jākoordinē – tie ir gan projekta īstenošanas satura jautājumi, gan cilvēkresursu jautājumi. Turklāt šis projekts ir ļoti nozīmīgs Latvijai, jo ievieš jaunu mācību saturu un pieeju vispārējā izglītībā, līdz ar to tam ir ilgtermiņa ietekme.”
Savukārt Ilona Skangale, CFLA Izglītības satura projektu nodaļas vadītājas vietniece, piebilda: “Aģentūras vadība vērtē projektu īstenošanas kvalitāti un progresu, kā arī apkopo rezultātus. Šis projekts patiešām ir izceļams citu mūsu uzraudzīto projektu vidū – ar komandas darbu, ar to, kā komanda spēj izpildīt Eiropas Savienības fondu projektiem izvirzītās prasības un organizēt daudzveidīgo sadarbības partneru dalību – informēt, iesaistīt un nonākt pie kopīgā mērķa.”

04.12.2018. I.Bojāre.
Skola2030 aicina skolēnus sniegt viedokli par mācībām skolā

Līdz šī gada 31.decembrim Skola2030 aicina 7.-12. klašu skolēnus sniegt viedokli par mācībām skolā, aizpildot anketu šajā saitē: https://edurio.com/skola2030. Anketas aizpildīšana aizņems vidēji 25 minūtes, un iegūtie dati tiks izmantoti skolām un skolotājiem topošo atbalsta materiālu pilnveidē darbam ar jauno mācību saturu.
Mēs, Skola2030 jeb ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” komanda Valsts izglītības satura centrā, šobrīd strādājam pie tā, lai pilnveidotu, ko un kā māca Latvijas skolās. Līdz ar pilnveidoto mācību saturu projekta ietvaros top atjaunotas mācību priekšmetu programmas un citi atbalsta materiāli pedagogiem, kā arī tiek izstrādāti mācību līdzekļi skolēniem. Tāpēc skolēnu vērtējums par mācībām skolā un viedoklis par izglītību mums ir ļoti svarīgs! Iegūtie dati tiks izmantoti, lai pilnveidotu skolām un skolotājiem topošos atbalsta materiālus, kā arī mācību līdzekļus skolēniem. Lai nodrošinātu to, ka aptaujā piedalās tikai 7.-12. klašu skolēni katrs no skolēniem anketu aizpilda tikai vienu reizi, un tās aizpildīšanai nepieciešams autorizēties ar savu e-klases vai mykoob skolēna pieejas kontu. Anketa ir anonīma, Skola2030 nebūs pieejami autorizācijā izmantotie personas dati. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā un būs pieejami nākamajā gadā. Ceram uz aktīvu līdzdalību, jau iepriekš pateicoties par iesaisti un atbilžu sniegšanai veltīto laiku!

02.10.2018. E.Avota.
Ceļā uz mūsdienīgu izglītību – skolotājs kā mācību procesa vadītājs

Ap tūkstoš skolotāju no visas Latvijas 27. septembrī pulcējās Rīgā uz Skola2030 rīkoto konferenci “Lietpratība pamatizglītībā”, lai klātienē iepazītos ar pilnveidotā mācību satura un pieejas dažādās mācību jomās ieviešanu un pilotskolu pieredzi. Konferencē, kuru ierakstā varēja vērot arī tiešsaistē, daudzkārt tika uzsvērta skolotāja lomas maiņa – lai nodrošinātu mūsdienīgu izglītību mainīgu zināšanu apstākļos, skolotājam jākļūst par mācību procesa vadītāju, rosinot skolēnu aktīvu iesaisti, pretstatā gatavu zināšanu nodošanai. Divus gadus pirms pilnveidoto pamatizglītības un vispārējās izglītības standartu oficiālās ieviešanas skolotāji tika aicināti padomāt, ko jau tagad var mainīt savā darbā klasē, lai mācības padarītu jēgpilnākas un mūsdienīgākas. Akcentu maiņa, kas nepieciešama pilnveidotā mācību satura sekmīgai ieviešanai, uzsver skolotāju sadarbības nozīmi mācību plānošanā katrā skolā un regulāru pieredzes apmaiņu starp kolēģiem.

22.06.2018. E.Avota.
Pirmā aprobācijas gada noslēgumā pilotskolas nodod savu pieredzi citām skolām

Noslēdzoties pirmajam pilnveidotā mācību satura un pieejas aprobācijas gadam 100 pilotskolās Latvijā, tās savu pieredzi un zināšanas nodevušas citām skolām. Vairāk nekā 1500 visu Latvijas reģionu skolotāju šajā pavasarī piedalījušies labās prakses un pieredzes semināros, kas Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" ietvaros notika reģionos.
"Mēs skaidri apzināmies, ka pilnveidotā satura un pieejas ieviešanā skolās būtiska un izšķirīga būs skolotāja loma, tāpēc jau savlaicīgi papildus satura izstrādei veidojam plašu atbalsta programmu pedagogiem. Papildus klātienes mācībām, tematiskajām konferencēm un reģionālajiem semināriem strādājam pie e-mācību modulu izstrādes, kas būs pieejami visiem skolotājiem labākai izpratnei par pilnveidoto mācību saturu un pieeju. Lai nodrošinātu ērtu pieeju mācību satura dokumentiem un digitālajiem mācību līdzekļiem ikvienā skolā, veidojam mācību līdzekļu vietni. Visi šie resursi būs pieejami arī projekta sadarbības partneriem – augstskolām, kas īsteno skolotāju sagatavošanas programmas. Tā pakāpeniski piecos gados tiks izveidots pamats atbalsta mehānismam skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācību satura un pieejas ieviešanai," uzsver Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa.

23.04.2018. E.Avota.
Pirmsskolas izglītībā svarīgi dot iespēju bērnam veidot izpratni par notiekošo patstāvīgi

Viens no svarīgākajiem uzsvariem pirmsskolēna izglītībā ir dot iespēju bērnam patsāvīgi veidot izpratni par lietām, tajā skaitā – mēģinot un kļūdoties. To piektdien, 20.aprīlī Liepājā notikušajā Skola2030 konferencē “Lietpratība sākumizglītībā” uzsvēra vairāki runātāji, tajā skaitā – Oksfordas Universitātes vadošā pētniece un izglītības psiholoģijas profesore Ketija Silva (Kathy Sylva), PhD, kura Liepājā ieradusies ar Britu Padomes Latvijā atbalstu, un Sanita Lazdiņa, Skola2030 latviešu valodas mācību satura izstrādes eksperte, sociolingviste, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesore.
Konference bija veltīta bērna mācībām agrīnā vecumā, skatot kopumā bērnu formālās izglītības sākuma posmu – no pirmsskolas 1,5 gada vecumā līdz sākumskolai desmit, vienpadsmit gadu vecumā. Šajā laikā bērniem mācībās īpaši svarīgi gūt daudzveidīgu tiešu pieredzi, pētīt, eksperimentēt un atklāt, tā veidojot pirmos priekšstatus par lietām un parādībām, un vienlaikus likt pamatus vispārīgām prasmēm – domāt kritiski un radoši, sadarboties, apzināties un pārvaldīt savas emocijas un rīcību. Šī ir trešā konference, kas tiek organizēta Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.

22.02.2018. E.Avota.
Sabiedriskajā apspriešanā izteikts atbalsts sistemātiskajai pieejai mācību satura un pieejas plānošanā un virzībai uz skolēnu lielāku iesaisti mācībās

Pilnveidotā mācību satura un pieejas piedāvājumā atzinīgi novērtēta sistemātiskā pieeja mācību satura un pieejas plānošanā, virzība uz skolēnu lielāku iesaisti mācībās, satura pēctecība un pārskatāmība, – kādu mācīšanās rezultātu bērni un jaunieši sasniedz katrā vecumposmā. Četru mēnešu sabiedriskajā apspriešanā iesaistījušies ap 11400 lietpratēju jeb vairāk nekā ¼ daļa Latvijas izglītības jomā strādājošo, un kopumā iesniegti 887 priekšlikumi.
Ieteikumus mācību satura pilnveidei izteikušas gan biedrības, to skaitā vecāku biedrības, un atsevišķi vecāki, gan augstskolas un baznīcas, gan valsts iestādes, kā Kultūras ministrija, Veselības ministrija un Aizsardzības ministrija, arī Latvijas Banka, tāpat atsevišķi sabiedrības pārstāvji. Īpaši nozīmīga ir pašu skolu un skolotāju dalība gan ar projektā iesaistīto pilotskolu starpniecību, gan Latvijas pašvaldību deleģēto mācību jomu koordinatoru viedoklis par pilnveidoto satura un pieejas piedāvājumu, kas, projekta rosināti, konsultējušies ar vairāk nekā 9000 pedagogiem visā Latvijā.

19.01.2018. I.Bojāre.
Notiks 7 viedokļu līderu un nozaru profesionāļu forumi par jaunā mācību satura un pieejas piedāvājumu

Jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskās apspriešanas ietvaros no 22. līdz 31.janvārim notiks 7 forumi, kuru laikā viedokļu līderiem un nozaru profesionāļiem būs iespēja apspriest publiskotā mācību satura un pieejas piedāvājumu, diskutēt par jautājumiem, kas aktuāli jaunā mācību satura kontekstā, kā arī apzināt konkrētus priekšlikumus un ierosinājumus tā pilnveidei. Visi forumi notiks Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās, Palasta ielā 4, Rīgā. Pasākumos aicināti gan dažādas sabiedrības interešu pārstāvniecību organizācijas, gan akadēmiskās vides pārstāvji, grupas, kuras tieši skar konkrētā problemātika.

 
2017.gads

25.09.2017. S.Ernštreite.
Sabiedriskajai apspriešanai izsludina jaunā mācību satura un pieejas aprakstu "Izglītība mūsdienīgai lietpratībai"

Sabiedriskajai apspriešanai šodien nodots jaunā mācību satura un pieejas apraksta projekts “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”. Ar to var iepazīties vietnē www.skola2030.lv. Dokumentā vienkopus aplūkoti mērķi, galvenie sasniedzamie rezultāti skolēnam, apgūstamais mācību saturs, pieeja mācībām un mācību darba organizācijai visās vispārējās izglītības pakāpēs – pirmsskolā, pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2018. gada 1. februārim, un šī ir unikāla iespēja skolotājiem, vecākiem, uzņēmējiem, ikvienam sabiedrībā ietekmēt saturu mācībām skolās Latvijā. Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties, izvērtējot sniegtos komentārus un ieteikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.

22.09.2017. Z.Oliņa.
Vispārējās izglītības programmu virzienu un vidējās izglītības pakāpes profilkursu sistēmas izvērtējums

Pēc VISC iniciatīvas un saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas doto darba uzdevumu ir sagatavots pētījums "Vispārējās izglītības programmu virzienu un vidējās izglītības pakāpes profilkursu sistēmas izvērtējums". Tā mērķis bija iegūt informāciju par iespējamiem scenārijiem un pamatojumu izglītības satura un procesa organizācijas un valsts pārbaudījumu sistēmas modeļiem vispārējā izglītībā, tādējādi nodrošinot kompetencēs balstīta vispārējās izglītības satura kvalitatīvu ieviešanu.

14.09.2017. S.Ernštreite. Precizēts 18.09.2017.
Izsludinās jaunā mācību satura projekta sabiedrisko apspriešanu

25.septembrī plkst.12.00 Aspazijas bulvārī 24, 2.stāvā, žurnālisti tiek aicināti uz preses konferenci, kurā sabiedriskajai apspriešanai nodos jaunā mācību satura projektu un vadlīnijas mācīšanās pieejas ieviešanai skolās Latvijā, lai attīstītu skolēnu kompetences. Sabiedriskajai apspriešanai tiks nodots visaptverošs mācību saturu aprakstošs dokuments, uz kura pamata adaptēs un nākamā gada sākumā Ministru kabinetā apstiprināšanai iesniegs pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības standartu. Tie noteiks obligāti sasniedzamos rezultātus – zināšanas, prasmes un attieksmes dzīvei 21.gadsimta sabiedrībā.

22.08.2017. S.Ernštreite.
Pirmo reizi prezentē jaunā mācību satura ietvaru

Piektdien, 18.augustā, Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā izglītības iestāžu direktoru un pašvaldību izglītības speciālistu izglītības konferencē pirmo reizi tika prezentēts VISC īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros topošā mācību satura ietvars, kurš plašākai auditorijai sabiedriskajai apspriešanai tiks nodots septembra otrajā pusē.
Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks savā runā līdztekus informācijai par to, kādas ir plānotās mācību jomas un priekšmeti un kāds būtu nepieciešamais stundu skaits šajās jomās, informēja arī par pārmaiņām vērtēšanā. G.Catlaks uzsvēra, ka būtiski ir padarīt vērtēšanu par ikdienas sastāvdaļu, kā arī atrast veidu, kā vislabāk vērtēt un novērtēt kompleksu rezultātu.

14.06.2017. S.Ernštreite.
Aicina pieteikt labās prakses piemērus par skolēnu snieguma vērtēšanu

Vērtēt skolēna mācīšanās sniegumu un to darīt ikdienā ir pamats mūsdienīgai un kompetencēs balstītai izglītībai. Lai pilnveidotu esošo mācību saturu, skolotāji, skolu vadītāji un vecāki ir aicināti pieteikt labās prakses piemērus, kā jau šodien Latvijas skolās vērtē bērnu un jauniešu sniegumu.
Pieteikuma anketa līdz 22. jūnijam jāaizpilda mājaslapā www.skola2030.lv/labaprakse-vertesana. Labās prakses piemēri tiek apkopoti Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" (Skola2030) ietvaros. Izvēlēto labās praksmes piemēru un ideju autori būs aicināti arī dalīties ar savu pieredzi VISC konferencē “Vērtēt, lai mācītos”, kas notiks šī gada 21. septembrī Cēsīs.

28.04.2017. S.Ernštreite.
Latvijas skolām un pirmsskolām gatavo pilnveidotu mācību saturu, rosinot mainīt mācīšanas pieeju

Sākot ar nākamo, 2018.mācību gadu skolās un pirmsskolās bērniem un jauniešiem no 1,5 līdz 18 gadiem Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.

03.04.2017. S.Ernštreite.
Latvijas Bankas vadība izsaka atbalstu mācīšanas pieejas maiņas nepieciešamībai

Atsaucoties Latvijas bankas uzaicinājumam, aizvadītajā nedēļā, 28.martā, Zane Oliņa, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ieviešanas vadītāja, tikās ar Latvijas bankas prezidentu un vadības komandu, lai stāstītu par projektu, tā nozīmi Latvijas izglītības sistēmā, ieviešanas gaitu un sagaidāmo ietekmi uz izglītības kvalitāti.

31.03.2017. S.Ernštreite.
Projekta eksperti iepazīstas ar Anglijas un Skotijas izglītības sistēmu pieredzi

No 20. līdz 25. martam projekta 15 ekspertu grupa viesojās Anglijā un Skotijā, lai iepazītos ar izglītības rīcībpolitikas praksi, darbu skolās, īpašu uzmanību pievēršot skolēnu kompetenču attīstībai. Šo pieredzes apmaiņas braucienu finansēja Britu padome, līdzdarbojoties nevalstiskajai organizācijai Achievement for All un Skotijas valsts aģentūrai Education Scotland.

10.03.2017. S.Ernštreite.
Aizvadīts seminārs par valodas lomu domāšanas un mācīšanās procesā

Šī gada 7.martā ES mājā, Rīgā notika projekta rīkotā diskusija “Valodas loma domāšanas un mācīšanās procesā. Kā tas attiecas uz dzimtās valodas mācīšanu?” Diskusija, kurā piedalījās apmēram 50 ar valodniecību un valodu mācīšanu saistīti interesenti un uzaicinātie viesi, bija veltīta tādiem jautājumiem kā, piemēram, kas dzimtās valodas mācīšanā mainījies 21.gs. un ko nevar neņemt vērā; kam būtu jāpievērš lielāka uzmanība jaunajā dzimtās valodas standartā; kā un vai valodas izglītība būtu jāplāno integrēti ar literatūras mācīšanu, kā risināt situāciju, kurā dzimtās valodas saturs apjoma ziņā pēdējos gados ir palielinājies, bet skolēnu valodas kompetence – pazeminājusies un citiem jautājumiem.

02.03.2017. S.Ernštreite.
Aizvadīts ievadseminārs pilotskolām, kas piedalīsies mācību satura aprobācijā

Šī gada 1.martā NVO namā Rīgā notika projekta ievadseminārs 100 pilotskolu vadītājiem, kuru iestādes piedalās projekta ietvaros izstrādātās mācību satura un mācīšanas pieejas aprobācijā, kā arī attiecīgo pilsētu un novadu pašvaldību pārstāvji.

23.02.2017. S.Ernštreite.
Projekts aicina uz diskusiju "Valodas loma domāšanas un mācīšanās procesā. Kā tas attiecas uz dzimtās valodas mācīšanu?"

Lai rosinātu profesionālu diskusiju par līdzšinējo un vēlamo dzimtās valodas izglītības saturu, pieejām un atbalsta rīkiem, projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā" šī gada 7.martā aicina uz diskusiju "Valodas loma domāšanas un mācīšanās procesā. Kā tas attiecas uz dzimtās valodas mācīšanu?"

25.01.2017. S.Ernštreite.
Projekta eksperti viesojas Rīgas Starptautiskajā skolā

Aizvadītajā nedēļā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” darbinieki, kopumā vairāk nekā 50 cilvēki, viesojās Rīgas Starptautiskajā skolā, kur vēroja mācību procesu un iepazinās ar mācību darba organizāciju un skolas vidi. Liels paldies Rīgas Starptautiskajai skolai par iespēju iegūt šādu pieredzi!

10.01.2017. S.Ernštreite.
Simts izglītības iestādes visā Latvijā aprobēs kompetenču pieeju mācību saturā

VISC ir atlasījis 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Sadarbība ar šīm izglītības iestādēm sāksies šī gada februārī. Tās būs pirmās pirmsskolas izglītības ietādes un skolas, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas kopīgi plānos un sadarbosies, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.