Statuss:
Noslēdzies
ESF vizuālais ansamblis

Informācija par projektu

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.3.0/16/I/001
SAM: 8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi
Īstenošanas laiks: 2016.gada 24.novembris – 2022.gada 31.decembris
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Projekta kopējais finansējums: 6 086 507 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 5 173 530 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 912 977 EUR

Projekta kontaktpersona
Elīna Kokina
Tālr. 66051909
E-pasts: elina.kokina@853.visc.gov.lv

Nodrošināt izglītības iestāžu, kas īsteno sākotnējās profesionālās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas, efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla vispārējo prasmju un profesionālo kompetenču pilnveidi.

Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības principu īstenošanai:

 • atbalsts profesionālās izglītības iestāžu attīstības stratēģiju pilnveidei un ar to saistīto cilvēkresursu plānu izstrādei vai pilnveidei;
 • atbalsts profesionālās izglītības iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, kā arī konventa pārstāvju profesionālās pilnveides pasākumiem, t.sk. cilvēkresursu un stratēģiskajai plānošanai, pieaugušo izglītībai, sadarbības veicināšanai ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidei, digitālajai pratībai;

Atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, prakses vadītāju un amata meistaru, darba vidē balstītu mācību vadītāju un administrācijas pārstāvju vispārējo pamatprasmju un profesionālo kompetenču pilnveidei;

Atbalsta pasākumi mentoringa procesam, nodrošinot profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, prakses vadītāju, darba vidē balstītu mācību vadītāju un amata meistaru profesionālo pilnveidi stažēšanās pasākumos uzņēmumos un organizācijās Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī jauno pedagogu pedagoģijas un vadības prasmju praktiskajai izmantošanai;

Atbalsta pasākumi nozaru pārstāvjiem kapacitātes palielināšanai profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un eksaminācijā.

 • Izstrādātas vai pilnveidotas attīstības stratēģijas un ar to saistītie cilvēkresursu attīstības plāni - vismaz 20 dokumenti.
 • Sniegts atbalsts profesionālās izglītības iestāžu direktoriem, to vietniekiem un citiem administrācijas pārstāvjiem, konventa pārstāvjiem profesionālās pilnveides pasākumos, t.sk. cilvēkresursu un stratēģiskajā plānošanā, pieaugušo izglītībā, sadarbības veicināšanā ar darba devējiem, administratīvo un vadības kompetenču pilnveidē, digitālajā pratībā - 500 personām.
 • Sniegts atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistītajiem pedagogiem, prakses vadītājiem un amata  meistariem, darba vidē balstītu mācību vadītājiem un administrācijas pārstāvjiem vispārējo pamatprasmju un profesionālo kompetenču pilnveidē, t.sk. pedagoģiskās kompetences attīstīšanā - 2500 personām un modulāro izglītības programmu aprobācijā -1000 personām.
 • Sniegti atbalsta pasākumi mentoringa procesam, nodrošinot profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, iestāžu direktoru, to vietnieku un citu administrācijas pārstāvju, prakses vadītāju, darba vidē balstītu mācību vadītāju un amata meistaru profesionālo pilnveidi stažēšanās pasākumos uzņēmumos un organizācijās Latvijā - 1238 personām, un citās Eiropas savienības dalībvalstīs - 137 personām, kā arī jauno pedagogu pedagoģijas un vadības prasmju praktiskajā izmantošanā - 100 personām.
 • Sniegti atbalsta pasākumi nozaru pārstāvjiem kapacitātes palielināšanai profesionālās izglītības kvalitātes novērtēšanā un eksaminācijā - 300 personām.
 • Kopsummā, projekta aktivitātēs plānots iesaistīt vismaz 5416 personas.
 • Izglītības kvalitātes valsts dienests
 • Saldus tehnikums
 • Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola
 • PIKC “Jelgavas Tehnikums”
 • PIKC “Rēzeknes tehnikums”
 • PIKC „Smiltenes tehnikums”
 • Valsts SIA "Bulduru Dārzkopības vidusskola"
 • PIKC “Valmieras tehnikums”
 • PIKC “Daugavpils Būvniecības tehnikums”
 • PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”
 • PIKC “Rīgas Tehniskā koledža”
 • PIKC “Ventspils Tehnikums”
 • PIKC “Daugavpils tehnikums”
 • Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža
 • Kandavas lauksaimniecības tehnikums
 • PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”
 • Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
 • Valsts SIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums"
 • PIKC „Ogres tehnikums”
 • PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”
 • PIKC “Priekuļu tehnikums”

Projekta aktualitātes

>> Aktualitātes

Projekta aktualitāšu arhīvs līdz 30.09.2020.

30.09.2020.
Pedagogu profesionālā pilnveide digitālo prasmju jomā

Ārkārtējās situācijas izsludināšana valstī 2020.gada sākumā bija grūts un izaicinājumiem pilns periods, kas veicināja fundamentālas izmaiņas izglītības procesā. Neskatoties uz to, ka situācija šobrīd ir stabilizējusies, daļa no mācībām joprojām tiek organizēta tiešsaistē vai attālināti. Latvijas pedagogi parādīja ļoti labu  prasmi  ātri pārorientēties un pielāgoties jauniem apstākļiem,  ātri apgūstot jaunas prasmes un iemaņas. ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) īstenotāji izjūt lielu gandarījumu par to, ka Projektam bija iespēja sniegt atbalstu pedagogiem šajā izaicinošajā pārejas periodā.
>> Pārskats

06.07.2020.
Apspriede ar speciālistiem par iepirkumu

Lai sniegtu atbalstu profesionālās izglītības iestādēm investīciju un attīstība stratēģiju 2021.–2027.gadam izstrādei, projekta ietvaros tiks rīkots iepirkums “Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestādēm attīstības un investīciju stratēģiju 2021. - 2027.gadam izstrādē”. Lai precīzāk raksturotu iepirkuma priekšmetu un definētu uzdevumus tehniskajā specifikācijā, kā arī izpētītu iespējamo pakalpojuma izmaksu amplitūdu, tiek rīkota apspriede ar speciālistiem, kura notiks 09.07.2020 plkst.11:00 Rīgā, Aspazijas bulvārī 24 (ieeja no Teātra ielas), 2.st. semināru zālē.
Aicinām pieteikties uz e-pastu: projekts853@visc.gov.lv

28.05.2020.
Projekts aicina pedagogus piedalīties vebinārā par dažādiem tehnoloģiju rīkiem mācību procesa atbalstam

Vēlamies aicināt visus interesentus piedalīties vebinārā par tēmu “Tehnoloģiju rīki mācību procesa atbalstam", ko organizē Valsts izglītības satura centra īstenotais ESF projekts „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001).
Laiks: 2020.gada 28.maijs, plkst.14.00.
Norises vieta: https://youtu.be/vEbW95ci_To
Vebināru vada digitālo tehnoloģiju eksperts Bruno Žuga.
Nepieciešamais aprīkojums: dators/viedierīce ar pieslēgumu internetam, stabils interneta savienojums.
>> Vebināra ieraksts

26.02.2020. L.Mitrofanova.
Projekts uzsācis 4-gadīgo modulāro profesionālās izglītības programmu aprobācijas pieredzes apmaiņu

2020.gadā aprit četri gadi, kopš tika uzsākta pirmo modulāro profesionālās izglītības programmu (MIP) aprobācija ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros. Sākot ar nākamo mācību gadu, visām profesionālās izglītības iestādēm mācību programmās jāīsteno kompetenču pieejā balstīts profesionālās izglītības saturs. Lai nodrošinātu mācību procesam atbilstošu MIP īstenošanu katrā nozarē, projekta ietvaros tiek organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi.

30.12.2019. L.Mitrofanova.
Atskats uz semināru ciklu par emocionālo inteliģenci izglītībā

Projekta ietvaros 2019. gadā tika organizēti trīs dienu semināru cikli “Emocionālā inteliģence izglītībā” četrās Latvijas pilsētās: Jūrmalā, Jelgavā, Rēzeknē un Liepājā. Kopumā tajos piedalījās 316 dalībnieki – profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogi, administrācijas pārstāvji, prakšu vadītāji, darba vidē balstītu mācību vadītāji.

30.08.2019. L.Mitrofanova.
Atskats uz semināru ciklu par stresa un konfliktu vadību

Projekta ietvaros 2018. un 2019.gadā tika īstenoti profesionālās kompetences pilnveides semināri par stresa un konfliktu vadību dažādos Latvijas reģionos.
2018.gadā organizēto profesionālās kompetences pilnveide semināru “Mūsdienu izglītības vadības psiholoģiskie aspekti. Stresa vadība” un “Mūsdienu izglītības vadības psiholoģiskie aspekti. Konfliktu vadība” mērķauditorija bija profesionālās izglītības iestāžu direktori, to vietnieki un citi administrācijas pārstāvji, kā arī konventa pārstāvji (kopumā 503 dalībnieki). Savukārt profesionālās kompetences pilnveides semināri “Mūsdienu pedagoģijas psiholoģiskie aspekti. Stresa vadība” un “Mūsdienu pedagoģijas psiholoģiskie aspekti. Konfliktu vadība” tika organizēti profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem. 2018. gadā šos seminārus apmeklēja 497 dalībnieki, 2019. gadā – 173 dalībnieki.

28.06.2019. L.Mitrofanova.
Mūsdienīgas skolvadības izaicinājumi

Projekta stažēšanās programma "Projekta mērķa grupas stažēšanās Latvijā izglītības nozarē, skolvadības jomā" ir domāta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem, tāpēc tā sastāv galvenokārt no praktiskajām nodarbībām un diskusijām ar mērķi maksimāli atvieglot programmas laikā iegūto zināšanu pielietošanu profesionālajā darbībā, lai uzlabotu izglītības iestādes vadības kvalitāti un izglītības procesa organizēšanu.
Programmas saturā uzsvars likts uz tādām tēmām kā:
– mūsdienīga izglītības procesa organizēšana,
– izglītojamo motivēšana un sekmēšana augstāka zināšanu līmeņa sasniegšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības programmās,
– modulāro izglītības programmu izstrāde un īstenošana,
– labās prakses piemēri efektīvas skolvadības darbā un izglītības procesa organizēšanā.

06.03.2019. E.Kokina.
Publicēts metodiskais materiāls "Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs"

Projekta ietvaros tika izstrādāts metodiskais materiāls "Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs". Metodisko materiālu izstrādāja SIA “AC Konsultācijas”, piesaistot uzņēmējdarbības un biznesa ekspertus, ministriju (IZM, EM, LM, FM) pārstāvjus un četru profesionālās izglītības kompetenču centru: “Rīgas Valsts tehnikums”, “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”, “Liepājas Valsts tehnikums” un “Ogres tehnikums” pārstāvjus. Metodiskais materiāls publicēts sadaļā "Profesionālā izglītība. Izglītības saturs. Metodiskie materiāli"

18.01.2019. E.Kokina.
Stažēšanās ieguvumi

Projekta 3.atbalstāmajā darbībā „Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā un/vai citās ES valstīs” veiksmīgi īstenotas 35 stažēšanās programmas, no kurām 21 stažēšanās programma īstenota Latvijā un 14 stažēšanās programmas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Īstenošanas laikā projekta mērķa grupa ir guvusi starptautisku pieredzi: Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Vācijā, Portugālē, Apvienotajā Karalistē, Francijā, Itālijā, Somijā.
Stažēšanās programmas ir īstenotas 20 tautsaimniecības nozarēs, apakšnozarēs vai jomās: lauksaimniecība, ceļu būve, tekstilizstrādājumu apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana, metālapstrāde, mašīnbūve un mehatronika, uzņēmējdarbība, kokrūpniecība (galdniecība, mežizstrāde, koka dizains), skolvadība, pārtikas rūpniecība (konditoreja, gaļas pārstrāde), ēdināšanas pakalpojumi, enerģētika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT), multimediji, poligrāfija, tūrisms un viesmīlība, loģistika, būvniecība (apdares darbi), elektronika, skaistumkopšana.

22.08.2018. E.Kokina.
Projekta ietvaros top praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs

Otrdien, 21.augustā Biroju ēkas “Ostas skati” Konferenču zālē notika VISC īstenotā ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) (turpmāk – projekts) seminārs profesionālās izglītības iestādēm “Pieaugušo izglītības piedāvājuma veidošana: līdzšinējā pieredze un stratēģiskie mērķi”. Seminārs bija veltīts projekta ietvaros izstrādātā metodiskā materiāla “Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs” aprobācijai.
Metodisko materiālu izstrādā SIA “AC Konsultācijas”, piesaistot ekspertus un sadarbojoties ar pārstāvjiem no četriem profesionālās izglītības kompetenču centriem (turpmāk – PIKC): PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” un Ogres tehnikums.
Seminārā piedalījās IZM, EM un FM pārstāvji, lai veicinātu Nodarbinātības padomes un Starpministriju darba grupas uzstādījumu aktivizēt valsts profesionālās izglītības iestāžu (PII), īpaši PIKC iesaisti pieaugušo izglītības īstenošanā. Seminārā tika akcentēta pieaugušo izglītības attīstības stratēģija, apspriesta metodiskā materiāla loma pieaugušo izglītības sekmēšanā,  analizēta informācija par darba tirgus prognozēm un maksas pakalpojumu cenas aprēķina principiem, kā arī vērsta uzmanība uz infrastruktūras lietderīgas izmantošanas specifiku. Dalībnieki dalījās pieredzē par sadarbību ar darba devējiem, valsts un pašvaldību organizācijām un nevalstiskajām organizācijām.
Metodiskā materiāla nākamais aprobācijas seminārs būs jau 23.augustā, un aprobācija tiks turpināta septembra otrajā pusē. Uz aprobācijas semināriem ir aicināti pārstāvji no visām profesionālās izglītības iestādēm. Metodisko materiālu plānots pabeigt līdz 2018.gada  novembra beigām.

10.05.2018. A.Skrebe.
Plānotās projekta aktivitātes maijā

Pavasara sezonā Projekta atbalstāmo darbību ietvaros noris vairāki nozīmīgi pasākumi.
No 2018. gada 7.maija līdz 10.maijam tiek īstenots profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Koka skulptūru mākslinieciskā veidošana”. Seminārs norisinās Kuldīgā, koka izgatavošanas plenēra “Rotas Latvijai” laikā un vietā.
No 16. maija līdz 18. maijam plānots profesionālās kompetences pilnveides seminārs būvniecības nozarē “Gada krāsa iekštelpu dizainā”.
Projekta ietvaros maijā paredzēta stažēšanās trīs grupām. No 7.maija līdz 11.maijam notiek stažēšanās Apvienotā Karalistē (Skotijā) izglītības nozarē, skolvadības jomā. No 14.maija līdz 18.maijam paredzēta stažēšanās Latvijā ēdināšanas pakalpojumu jomā un stažēšanās Latvijā pārtikas rūpniecības nozarē. Paredzēts, ka maijā kopumā būs stažējušās 30 personas.

27.02.2018. A.Skrebe.
Projekta stažēšanās programmu un profesionālās kompetences pilnveides semināru norise

Projekta 3.atbalstāmās darbības “Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā un citās ES valstīs” ietvaros līdz šim stažējušās 12 grupas (7 grupas Latvijā, 5 grupas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs). Ir īstenotas stažēšanās programmas 9 nozarēs – lauksaimniecības, būvniecības, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē, metālapstrādes, uzņēmējdarbības, kokrūpniecības, izglītības, IKT un pārtikas rūpniecības nozarē. Kopā stažējušās 124 personas, no kurām 70 ir stažējušās Latvijā un 54 ir stažējušās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

30.11.2017. E.Kokina.
Projekta aktivitātes 2017.g. ceturtajā ceturksnī

Projekts 2017.gada ceturtajā ceturksnī aktīvi īstenoja projekta plānotās atbalstāmās darbības.
>> Lasīt vairāk

21.08.2017. A.Skrebe.
Seminārs "Labās prakses piemēri pieaugušo izglītības īstenošanā profesionālās izglītības iestādēs"

2017.gada 22.augustā viesnīcā "Astor RIGA Hotel & Conference", Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, Rīgā profesionālās izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjiem projekts organizē profesionālās kompetences pilnveides semināru “Labās prakses piemēri pieaugušo izglītības īstenošanā profesionālās izglītības iestādēs”.

10.05.2017. E.Kokina.
Kokapstrādes nozares pedagogu praktiskās darbības seminārs

No 8. līdz 12.maijam Kuldīgā jau astoto gadu notiek Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētais koka skulptūru izgatavošanas plenērs. Plenēra laikā kokapstrādes nozares pedagogiem projekta ietvaros tiek rīkoti praktiskās darbības semināri vairāku dienu garumā. Šī gada plenēra tēma ir interaktīvo spēļu – rotaļu izgatavošana “Mani sirdsvārdi Latvijai”. Pasākums noslēgsies 12. maijā, kad visas darinātās skulptūras tiks nogādātas un uzstādītas Kokneses pagasta “Likteņdārza” teritorijā.

02.05.2017. E.Kokina.
Semināru cikls "Personāla izaugsmes iespējas izglītības iestādē"

2017.gada 17.janvārī projekta ietvaros tika uzsākts semināru cikls “Personāla izaugsmes iespējas izglītības iestādē”, kurā piedalās profesionālo izglītības iestāžu direktori, administrācijas pārstāvji un personas, kuras veic personāla attīstības koordinēšanu.

30.03.2017. E.Kokina.
Projekta aktivitātes

2017.gada 17.janvārī projekta 1.aktivitātes “Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības principu īstenošanai” ietvaros tika uzsākts semināru cikls “Personāla izaugsmes iespējas izglītības iestādē”.