Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu
ATTRACT-VET Practical implementation of main transparency tools - EQF, ECVET, EQAVET – in European VET organisations No: 2015-1-SE01-KA202-012256.
Īstenošanas laiks: 2015.gada 1.septembris – 2017.gada 31.augusts Kopējais projekta finansējums: 299 915 EUR.

Projekta mērķis:
Izstrādāt inovatīvus risinājumus, lai veicinātu profesionālajā izglītībā iesaistītos lietot Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūru (EQF), Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālajai izglītībai un apmācībai (ECVET), Eiropas pamatprincipu ietvarstruktūra kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā (EQAVET).
Ekonomiskās krīzes laikā profesionālai izglītībai un apmācībai tiek pievērsts vairāk uzmanības nekā jebkad agrāk. Dalībvalstīs turpinās profesionālās izglītības sistēmas pilnveides procesi, un ir svarīgi apzināties, ka mainot un attīstot jebkuru profesionālās izglītības sistēmu, ir būtiski, lai šie uzlabojumi būtu sinerģijā ar esošajiem Eiropas instrumentiem - EQF,ECVET un EQAVET. Eiropas politiķi ne reiz vien ir uzsvēruši, ka dalībvalstīm ir jābūt redzējumam, kā sasaistīt visus trīs Eiropas instrumentus, tādējādi paaugstinot profesionālās izglītības kvalitāti un nodrošinot elastīgas pieejas un caurskatāmību profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas procesos. Ne mazāk svarīgi ir izglītot profesionālajā izglītībā iesaistītos, kuriem ar šiem instrumentiem ir jādarbojas. Tādēļ ATTRACT-VET projektā plānots izstrādāt jaunu pieeju, kas palīdzētu praktiķiem savā darbā efektīvi  izmantot Eiropas instrumentus.

Projekta uzdevumi:

 • Veikt Eiropas instrumentu – EQF-ECVET-EQAVET un ar tiem saistīto resursu izpēti, apkopojot tos @KATALOGĀ;
 • Veikt izpēti, lai analizētu problēmas, ar kurām saskaras profesionālās izglītības nodrošinātāji, lietojot Eiropas instrumentus EQF-ECVET-EQAVET;
 • Izstrādāt  profesionālās pilnveides mācību programmu un vadlīnijas;
 • Nodrošināt profesionālās izglītības īstenotāju profesionālo pilnveidi programmas aprobācijas procesā;
 • Veicināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp profesionālās izglītības nodrošinātājiem.

Projekta partneri:

 • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
 • Pētniecības un izglītības tehnoloģiju attīstības centrs – Kipra
 • Tehnoloģisko industriju centrs – Portugāle
 • Profesionālās un personāla apmācības institūts GmbH – Austrija
 • Izglītības organizācija EuroTraining – Grieķija
 • Mītas grāfistes lauku un sociālās attīstības partnerība, SIA – Īrija