Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu
B-Learning: Curriculum Design for Blended Learning No: 2015-1-LV01-KA201-0013406.
Īstenošanas laiks: 2015. gada 1.septembris – 2017. gada 31.augusts
Kopējais projekta finansējums: 191 405 EUR

Projekta mērķis: Izstrādāt inovatīvus un radošus risinājumus, lai sabalansētu tradicionālās un IKT balstītas mācību metodes skolās. Mācību procesa pilnveidošana, sabalansēti izmantojot gan tradicionālās, gan informācijas un komunikācijas tehnoloģijās (IKT) balstītas metodes, ir būtisks izglītības konkurētspējas nosacījums, jo tiek mazināta atšķirība starp akadēmisko sniegumu un reālām dzīves vajadzībām. Digitālais laikmets ir mainījis to, kā jaunieši komunicē, sadarbojas, meklē palīdzību, iegūst informāciju un mācās. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanai skolā nepieciešama ne vien tehniskās zināšanas, bet arī izpratne par to, kāpēc, kad un kā tehnoloģijas izmantot mācību procesā. Apzinoties IKT lomu mūsu dzīvē, skolotājiem jābūt pietiekami kompetentiem, lai ieviestu stratēģijas, kas palīdz jēgpilni izmantot IKT sniegtās iespējas mācību procesā. Šodien Eiropas valstu skolu viens no izaicinājumiem ir atrast līdzsvaru starp tradicionālo mācību un IKT modeļu izmantošanu.

Projekta uzdevumi:

  • Izstrādāt pētniecībā balstītu pieeju skolu vadības komandām, kā efektīvāk savienot tradicionālo un IKT balstītu mācību procesu;
  • Izstrādāt metodiku IKT balstīta  mācību procesa ieviešanai;
  • Paaugstināt pedagogu izpratni par sabalansēta mācību procesa ietekmi uz skolas ikdienas darbu;
  • Veicināt pārmaiņu ieviešanu izglītības procesa organizācijā skolā.

Projekta partneri:

  • Izglītības metodiskā laboratorija – Latvija
  • Rīgas Angļu ģimnāzija – Latvija
  • Pētniecības un izglītības tehnoloģiju attīstības centrs – Kipra
  • Profesionālās un personāla apmācības institūts GmbH – Austrija
  • The Skills Lab – Apvienotā Karaliste