Statuss:
Noslēdzies

Code Logo

Coaching for staff professional development in education (CoDe)
No: 2019-1-LV01-KA201-060345

Informācija par projektu

 • Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC)
 • Īstenošanas laiks: 2019.gada 1.septembris – 2022.gada 31.augusts
 • Kopējais projekta finansējums: 233295 eiro

Projekta kontaktpersona

Sandra Prince
Tālr.: 60001633
e-pasts: sandra.prince@visc.gov.lv

Latvijas skolās no 2020./21. mācību gada sāk ieviest kompetenču pieejā balstītu mācību saturu. Jaunais mācību saturs paredz citu pieeju plānošanai un sadarbībai starp skolotājiem. Koučinga metodes un instrumenti var kalpot kā atbalsts gan skolotājiem individuāli, gan skolas vadībai kopumā, ieviešot jaunās sadarbības formas skolā. Koučings kā metode, kas vērsta uz indivīda vai komandas izaugsmi un spēju saredzēt savu ceļu dažādu izaicinājumu priekšā, plaši tiek izmantota biznesa struktūrās, tomēr pārnese uz izglītības sfēru notiek samērā lēni.
Projekta mērķis ir izpētīt projekta dalībvalstu pieredzi un labās prakses piemērus koučinga izmantošanā pārmaiņu vadībā, kā arī atbalstošas un uz izaugsmi un sadarbību vērstas mācību vides veidošanā.
Projektā ir izvirzīti konkrēti specifiskie mērķi:

 • Apzināt un apkopot labās prakses piemērus, kas demonstrē kā koučings sekmīgi darbojas dažādu sektoru organizācijās, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbinieku izaugsmi.
 • Gūt apstiprinājumu, ka koučings ir vērtīgs skolām individuālai un komandas izaugsmei un attīsta savstarpējās sadarbības un mācīšanās prasmes.
 • Izveidot pārskatu par koučingu kā instrumentu darbinieku profesionālajai izaugsmei un uz sadarbību vērstas vides veidošanai dažādās organizācijās projekta partnervalstīs.
 • Organizēt mācību vizītes partnervalstīs, lai pētītu koučinga pielietojumu individuālā un grupas līmenī. Vizīšu laikā tiks apmeklētas dažādu pakāpju izglītības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, NVO un biznesa organizācijas.
 • Izveidot digitālu resursu grāmatu, kurā apkopotas dažādas koučinga metodes un labās prakses piemēri.
 • Izplatīt labo praksi, iepazīstinot ar to skolas un izmēģinot dažādas koučinga tehnikas un elementus.
 • Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC) – Latvija
 • Izglītības attīstības aģentūra (AZOO) – Horvātija
 • Pētniecības un izglītības tehnoloģiju centrs (CARDET) – Kipra
 • Šefīldas skolu asociācija “Learn Sheffield” (LSHF) – Lielbritānija
 • Iasi apgabala skolu inspektorāts (ISJI) – Rumānija
 • Masarika Universitāte (MU) - Čehija