Statuss:
Noslēdzies

Informācija par projektu
ECVET Enterprise: Learning Outcomes Approach and ECVET Principles for Assessment and Validation of Work-based Learning and Apprenticeships: Training Programme and OER for VET and Enterprise Tutors
No: 2016-1-LV01-KA202-022707
Vadošais partneris: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Īstenošanas laiks: 2016.gada 1.oktobris – 2018.gada 30.septembris
Kopējais projekta finansējums: 240 269 EUR

Projekta mērķis: veicināt vienotu izpratni par mācīšanās rezultātiem un vērtēšanu starp dažādām Eiropas valstīm, starp skolām un uzņēmumiem. Eiropas Savienības politiskais ietvars un instrumenti nodrošina dalībvalstīm iespēju mazināt atšķirības profesionālajā izglītībā. Šobrīd, kad manāmi pieaug darba vidē balstītās mācībās (DVBM) un starptautiskās mobilitātēs iesaistīto audzēkņu skaits, rodas nepieciešamība pēc mācīšanās rezultātu salīdzināšanas un pārneses. Vairums Eiropas valstu ir ECVET - Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālajai izglītībai un apmācībai ieviešanas procesā, bet pieejas, kā tas tiek darīts un ieviešanas ātrums, katrā no valstīm ir atšķirīgs. Lai šo procesu līdzsvarotu un no izpratnes veicināšanas pārietu pie praktiskas lietošanas, ir svarīga pieredzes apmaiņa, kopīga mācīšanās un zināšanu izmantošana praksē.

Projekta uzdevumi:

 • Izstrādāt  mācību programma un metodiku DVBM un prakšu vadītājiem;
 • Novadīt  mācību semināru prakšu vadītājiem no Igaunijas,  Latvijas, Somijas, Vācijas;
 • Izveidot skolu un uzņēmumu partnerības un īstenot profesionālās izglītības audzēkņu mobilitātes projekta dalībvalstīs;
 • Veicināt vienotu izpratni par mācīšanās rezultātiem un vērtēšanu starp skolām un uzņēmumiem un  starp dažādām ES valstīm;
 • Izmantojot atvērtos izglītības resursus, izveidot atbalsta rīkus DVBM un prakšu vadītājiem.

Projekta partneri:

 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera – Latvija
 • Valsts izglītības satura centrs – Latvija
 • Mācību un konsultāciju centrs SIA “Baltic Bright” - Latvija
 • PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums – Latvija
 • Tartu profesionālās izglītības centrs – Igaunija
 • Rietumkrasta izglītība SIA “WinNova” – Somija
 • Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā - Vācija