Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Projekts "EFFeCT"

EFFeCT - European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers
No: 562204-EPP-1-2015-1-HU-EPPKA3-PI-FORWARD
Vadošais partneris: Tempus Valsts aģentūra (Ungārija)
http://effect.tka.hu/en
Īstenošanas laiks: 2015. gada 1.novembris – 2018. gada 30.aprīlis
Kopējais projekta finansējums: 666 540 EUR