Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu

Projekts „EPNoSL - European Policy Network on School Leadership” jeb „Eiropas sadarbības tīkls skolu līderībā” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas sadarbības tīkla projekts (Nr. EAC-2010-1388/1).
Projekta īstenošanas laiks 2011.–2015.gads.

Projekta mērķis ir uzlabot skolu līderību Eiropā, identificējot kopīgās problēmas un tendences skolu līderībā, veicinot diskusijas un domu apmaiņu, apkopojot un analizējot dažādu pētījumu rezultātus un popularizējot labās prakses piemērus.

Projekta īstenošanā piedalās trīsdesmit četru organizāciju pārstāvji no divdesmit vienas Eiropas Savienības valsts. Latviju projektā pārstāv VISC.