Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu
Projekts "ESI - European sweets itineraries" –  "Eiropas saldumu ceļvedis"  ir Eiropas Savienības COSME programmas projekts.  Projekta darbības laiks: 01.03.2016. – 28.02.2017.

Projekta mērķi: veicināt jauniešu tūrismu un izglītojošu tūrisma maršrutu izveidi jauniešu mērķauditorijai. Reti kurš mūsdienu jaunietis nav bijis īsākā vai ilgākā tūrisma braucienā ārpus savas dzīves vietas. Lai ikviens ceļojums kļūtu par jauku un neaizmirstamu piedzīvojumu, ir svarīgi, lai jaunajiem tūristiem būtu nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā rīkoties un uzvesties ceļojumu laikā. Organizatoru uzdevums ir ne tikai labi sagatavot jauniešus braucienam, bet arī dot viņiem iespējas personīgi un profesionāli pilnveidoties. Lai to nodrošinātu, ESI projektā tiks izstrādāts mācību kurss un maršruti profesionālās izglītības audzēkņiem - topošajiem šokolādes un saldumu ražotājiem. Saldie maršruti vienlaikus veicinās arī mazo un vidējo tūrisma uzņēmumu konkurētspēju, jaunu produktu ienākšanu tirgū un tiks piedāvāti Itālijas, Spānijas un Portugāles reģionos, kuri tūristu vidū ir mazāk populāri.

Projekta uzdevumi: veikt audzēkņu, pedagogu un tūrisma uzņēmumu aptaujas Itālijā, Latvijā, Spānijā un Portugālē, lai izvērtētu iesaistīto pušu pieredzi un mērķauditorijas vajadzības; izstrādāt tiešsaistes mācību kursu, lai nodrošinātu metodisko atbalstu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem gatavojoties mācību braucieniem; izstrādāt jaunus tūrisma maršrutus Itālijā, Portugālē un Spānijā topošajiem saldumu ražotājiem; iesaistīt profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus mācību braucienos.

Projekta partneri:
Valsts izglītības satura centrs – Latvija,
Ceļojumu aģentūra Pinto Lopes Viagens – Portugāle,
Evoras volejbola klubs – Portugāle,
Obidos reģiona pašvaldība – Portugāle,
Itālijas Rūpniecības kamera Madridē – Spānija,
Gastronomijas, kultūras, mākslas un tūrisma institūts – Spānija,
Biedrība Art & Idea – Spānija,
Ceļojumu aģentūra  Smart Travel di Erika Lustri – Itālija,
Folino izglītības centrs – Itālija,
Biedrība The Chocolate Way – Itālija,
Silvi reģiona pašvaldība – Itālija,
Lakvilas pilsētas attīstības aģentūra – Itālija.
Sadarbības partneri Latvijā:
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums,
Ogres tehnikums, Liepājas Valsts tehnikums.

Projektā paveiktais: izstrādāts tiešsais tes mācību kurss, lai sagatavotu jauniešus braucieniem uz ārvalstīm un sniegtu izsmeļošu informāciju par galamērķa valsti izveidoti trīs tūrisma maršruti Itālijā, Spānijā un Portugālē , kas sniedz ieskatu valsts kulinārajā mantojumā, iepazīstina ar tradici onālajiem saldum iem un konditore jas izstrādājumiem un to gatavošanas metodēm Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu piedalīšanās projekta aktivitātēs izvērtēti tūrisma maršruti, piedāvāto produktu kvalitāte un sniegti ieteikumi to pilnveidošana.