Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu

Projekts „GECO – Green Economy and Competences of Organization” jeb „Zaļā ekonomika un organizāciju kompetences” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (Nr.LLP-LDV-TOI-10-IT-569).

Projekts tiek īstenots no 2011. līdz 2012.gadam.

Projekta mērķis ir veidot izpratni un pilnveidot zināšanas par „zaļajiem darbiem” nepieciešamajām kompetencēm.

Projekta rezultātā tiks izstrādāts mācību modulis „Zaļās prasmes”, kuru kā atsevišķu sastāvdaļu varēs apgūt profesionālās izglītības programmās vai arī integrēt to kādā no esošajiem mācību moduļiem.

Dalībvalstis ir Itālija, Grieķija un Latvija (VISC).