Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu

"Vecvecāki un mazbērni" (G&G UPDATE – Grandparents and grandchildren) ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (projekta Nr.LLP-LdV-TOI-11-IT-591).

Projekta īstenošanas laiks 2011.–2013.gads.

Projekta mērķis ir veicināt starppaaudžu dialogu izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Tā inovācija balstās uz iepriekšējos "G&G" projektos izstrādāto, pilnveidoto un septiņpadsmit Eiropas Savienības valstīs pielietoto mācību metodiku.

Projekta dalībvalstis – Vācija, Rumānija, Itālija, Latvija (VISC).