Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu

Projekts "HansaVET - Hanseatic Tradition for VET: Mobility Strategies for Promoting Enterprenership Skills of VET Students" jeb "Mobilitāšu izmantošana uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (Nr.2011-1-LV1_LEO05-02221).

Projekts tiek īstenots no 2011 līdz 2013.gadam un tā dalībvalstis ir Latvija (VISC – projekta koordinators),Vācija, Zviedrija, Igaunija, Lietuva.

Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu attīstīšanu profesionālās izglītības audzēkņiem, izmantojot starptautiskās mobilitātes.

Projekta inovācija balstās uz Interreg projekta “Baltic Training Programme” izstrādāto metodiku, kuru paredzēts daļēji pārnest un ieviest vairākās Baltijas jūras reģiona valstu profesionālās izglītības sistēmās