Statuss:
Īstenošanā

Informācija par projektu
Individual Approach and Individual Learning Plan in WBL: Training for WBL Tutors (ILP4WBL)
No: 2018-1-LV01-KA202-047004
Vadošais partneris: Valsts izglītības satura centrs (VISC)
Īstenošanas laiks: 2018.gada 1.septembris – 2020.gada 30.novembris
Kopējais projekta finansējums: 258 727 EUR
Projekta vietne

Projekta kontaktpersona
Aina Špaca
Tālr.: 60001633
e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv

Projekta mērķis
Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu mācību prakšu vadītāju prasmes izmantot individuālo pieeju (IP) un izstrādāt individuālos mācību plānus (IMP) darba vidē balstītās (DVB) mācībās.
Šobrīd palielinās to uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu skaits, kas iesaistās DVB mācībās, līdz ar to aktualizējas arī jautājums par DVB mācību kvalitāti. Viens no kvalitatīvas prakses priekšnoteikumiem ir labi sagatavoti prakšu vadītāji un individuālās pieejas nodrošināšana katram audzēknim, ņemot vērā audzēkņa profesionālās intereses, personīgos mērķus un karjeras plānus. Lai arī individuālā plāna veidošana audzēkņiem iesaistoties DVB ir obligāta prasība, analizējot esošo praksi, tika secināts, ka daudziem prakšu vadītājiem tas vēl jo projām ir liels izaicinājums, jo trūkst zināšanu un prasmju. Lai palīdzētu DVB mācību vadītājiem labāk izprast individuālās pieejas nozīmi un uzlabotu viņu kompetenci individuālo mācību plānu veidošanā, kā arī, lai veicinātu individuālo pieeju kā sistemātisku un efektīvu praksi, projektā ILP4WBL tiks izstrādāta profesionālās pilnveides programma prakšu vadītājiem, sagatavoti treneri un izveidota atvērto mācību resursu datu bāze.

Projekta uzdevumi

 • Izveidot pārskatu, kurā tiks apkopota Latvijas, Lietuvas un Somijas  pieredze un atspoguļoti izaicinājumi, ar kuriem saskaras prakšu vadītāji no skolām   un uzņēmumiem, izmantojot individuālo pieeju (IP) un individuālos plānus (IMP) DVB mācībās;
 • Izstrādāt inovatīvu  mācību programmu prakšu vadītājiem;
 • Izveidot atvērto  mācību  resursu datu bāzi ar piemēriem un uzdevumiem;
 • Sagatavot 23 vadošos trenerus, kuri  darbosies kā tālākizglītotāji savās valstīs;
 • Novadīt mācību  programmas aprobācijas seminārus 90 prakšu vadītājiem Latvija, Lietuvā un Somijā;
 • Noorganizēt 6 starptautiskās mācību prakses profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, izmantojot IP un IMP.

Sadarbības partneri

 • Mācību un konsultāciju centrs SIA “Baltic Bright” – Latvija
 • Ogres tehnikums – Latvija
 • Kauņas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera – Lietuva
 • SIA Rietumkrasta izglītība WinNova – Somija
 • Kauņas profesionālās izglītības centrs – Lietuva
 • Espo reģiona apvienotais izglītības centrs „Omnia" – Somija

Projekta materiāli

 • Informatīvie ziņojumi, bukleti, intelektuālie rezultāti [ZIP]