Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu
Projekts "LOGI-N" – Local Guidance Networks: Promoting Stakeholder Cooperation for Youth Guidance at Community Level jeb "Sadarbības tīkls jauniešu atbalstam vietējā kopienā" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1 aktivitātes projekts (Nr.535908-LLP-1-2012-1-LV-KA1-KA1ECETA2).

Projekts tiek īstenots no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.martam un tā partneri ir:

  • Valsts izglītības satura centrs (vadošais partneris)
  • Apes novada dome
  • Saldus Bērnu un Jauniešu centrs
  • Gulbenes bibliotēka
  • „Baltic Bright” mācību un konsultāciju centrs

Projekta iniciatīvas atbalstīs arī asociētie partneri: Gaujienas vidusskola, Gulbenes jauniešu centrs „Bāze”, Gulbenes novada dome, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Saldus novada dome.

Projekta mērķis ir veicināt dažādu institūciju sadarbību jauniešu atbalsta sistēmas veidošanai vietējās kopienas ietvaros, lai sekmētu jauniešu nodarbinātību un izglītības turpināšanu.

Projekta "LOGI-N" gaitā tiks organizēti sadarbības tīkla veidošanas semināri, apaļā galda diskusijas, sagatavoti un izdoti informatīvie materiāli, apkopota un izplatīta labās prakses pieredze, kā arī izstrādātas vadlīnijas jauniešu atbalstam vietējā kopienā.