Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Projekts NewWBL

NewWBL: New Models in Work-Based Learning
No: 562090-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-PI-FORWARD

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Slovēnijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera
Īstenošanas laiks: 2015. gada 1.novembris – 2018. gada 30.aprīlis
Kopējais projekta finansējums: 652 540 EUR

Projekta mērķis: Stiprināt saikni starp profesionālo izglītību un darba tirgu, lai celtu darba vidē balstītu mācību (DVB) efektivitāti un kvalitāti; veicināt sabiedrības izpratni par DVB mācību nozīmīgumu, iepazīstinot ar dažādiem ieviešanas modeļiem.
Darba vidē balstītas mācības ir bijusi un joprojām tiek uzskatīta par vienu no visefektīvākajām mācību formām, lai jaunieši apgūtu prasmes un profesionālā izglītība sagatavotu labus speciālistus darba tirgum. Šodien reti kurš iebildīs pret DVB nepieciešamību, bet aktuāls jautājums ir par to, kā šī pieeja tiek iedzīvināta praksē. Ja DVB tiek organizēta kvalitatīvi, jauniešiem ir daudz vieglāk pārvarēt grūtības, ar kurām jāsastopas no skolas sola nonākot reālā darba vidē. Kā dažādos kontekstos un pie kādiem nosacījumiem DVB pieeja strādā vislabāk? Tie ir jautājumi, uz kuriem atbildes un risinājumus meklēs projekta NEW WBL partneri.

Projekta uzdevumi:

 • Iepazīties ar darba vidē balstītu mācību pieeju Somijā un Vācijā;
 • Analizēt un apkopot Slovēnijas, Latvijas un Bulgārijas līdzšinējo pieredzi DVB jomā;
 • Izveidot vismaz 3 jaunus, elastīgus DVB modeļus, kas darbotos atšķirīgās vidēs un atbilstu dažādām vajadzībām;
 • Sagatavot rekomendācijas un vadlīnijas jaunu DVB mācību modeļu ieviešanai.

Projekta partneri:

 • Profesionālās izglītības centrs - Slovēnija
 • Valsts izglītības satura centrs - Latvija
 • Darba devēju konfederācija - Latvija
 • Dobričas Tirdzniecības un rūpniecības kamera - Bulgārija
 • Blagoevgradas reģiona Izglītības inspekcija - Bulgārija
 • Profesionālās izglītības un apmācības federālais institūts - Vācija
 • SIA Rietumkrasta izglītība WinNova - Somija
 • ITPIO - Personāla mācību centrs - Bulgārija