Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Projekts „Q-Placements: VET-Enterprise Cooperation for Quality Assurance of VET Placements and Apprenticeships: Introducing Q-Placements Model” - „Profesionālās izglītības un uzņēmumu sadarbība prakšu kvalitātes nodrošināšanai” ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (Nr.2013-1-LV1-LEO05-05342).
Projekta īstenošanas laiks: no 2013.gada novembra līdz 2015.gada oktobrim.
Vairāk informācijas par Q-Placements projektu: http://qualityplacements.eu.

Projekta mērķis ir uzlabot vietējo un starptautisko sākotnējās profesionālās izglītības prakšu kvalitāti, nostiprinot sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un prakšu uzņēmumiem un pilnveidojot prakšu vadītāju prasmes atbalsta sniegšanā praktikantiem; sasaistīt prakšu kvalitātes vadību ar nacionālā līmeņa profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmām un EQAVET.

Q-Placements projekta ietvaros tiks izstrādāta mācību metodika un atbalsta materiāli prakšu vadītāju apmācībai un tiks organizētas kopīgas mācības prakšu vadītājiem no profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Mācības notiks visās četrās projekta partnervalstīs: Latvijā, Nīderlandē, Slovēnijā un Spānijā.

Q-Placements projektu īsteno 6 partneri: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Valsts izglītības satura centrs un Mācību un konsultāciju centrs SIA „Baltic Bright” (Latvija), Profesionālās izglītības iestāžu asociācija MBO Raad (Nīderlande), Profesionālās izglītības institūts (Slovēnija) un Terrassas reģiona Tirdzniecības un rūpniecības kamera (Spānija).