Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 26.06.2020.

Par projektu
Projekts "Science at Theatre – Transfer of innovative methodologies to teach scientific disciplines through perfomative arts" jeb Zinātnes teātris ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Inovāciju pārneses projekts. Projektā piedalās 8 partneri no 5 dalībvalstīm Itālijas, Nīderlandes, Turcijas, Grieķijas un Latvijas.  Projekta Nr. 2013-1-IT1-LEO05-03988.

Projekta mērķi:

  • Attīstīt skolēnu interesi par dabaszinātnēm, īpašu uzmanību veltot riska grupas  jauniešiem;
  • Sekmēt  inovatīvu, netradicionālu  mācību līdzekļu un materiālu izveidi;
  • Veicināt ES izvirzīto mērķu sasniegšanu – palielināt absolventu skaitu eksakto zinātņu studiju programmās;
  • Stiprināt sadarbību starp skolām un universitātēm;
  • Pilnveidot dabaszinātņu  mācību priekšmetu  pedagogu profesionālo kompetenci,  sagatavojot darbam ar  SAT metodi.

Projekta aktivitātes un rezultāti:

  • Izpēte par līdzīgām metodēm un iniciatīvām projekta partnervalstīs;
  • Mācību semināri pedagogiem  darbam ar SAT metodi  Latvijā un Itālijā;
  • Metodes aprobācija mācību stundās Latvijas un Itālijas skolās;
  • Izrāžu scenāriju veidošana par fizikas un ķīmijas tēmām;
  • Rokasgrāmatas izveide SAT metodes izmantošanai.